Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       5627 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Abrevieri: ADR
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Act adoptat de organele de stat,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

c) accesul nerestrictionat la/si utilizarea continutului aparatelor de inregistrare de bord si a echipamentelor de inregistrare a mesajelor verbale si de inregistrare a functionarii sistemului de semnalizare si control al traficului;

d) accesul la rezultatele examinarii corpurilor victimelor;

e) accesul la rezultatele examinarii personalului trenului si a altui personal feroviar implicat in accident sau incident;

f) posibilitatea chestionarii personalului feroviar implicat in accident sau incident si a altor martori;

g) accesul la orice informatii relevante sau inregistrari detinute de administratorul de infrastructura, operatorii de transport feroviar, entitatile responsabile cu intretinerea si de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

(3) AGIFER coopereaza cu Agentia atunci cand investigatia implica vehicule autorizate de Agentie sau operatori de transport feroviar certificati de Agentie .

(4) In sensul alin. (3), AGIFER poate solicita Agentiei informatii, inregistrari sau explicatii.

(5) Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu aduce atingere acesteia.

(6) In realizarea investigatiei, AGIFER poate, in caz de nevoie, apela la specialisti din domenii conexe.

ARTICOLUL 22 Atributiile Agentiei de Investigare Feroviare Romane

(1) AGIFER, organizata potrivit legii, este insarcinata cu investigarea accidentelor si incidentelor prevazute la art. 20 si are incadrat personal care sa indeplineasca atributiile de investigator principal, asa cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 18.

(2) AGIFER este independenta in organizarea, structura juridica si luarea deciziilor de orice administrator de infrastructura, operatori de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare si organism de evaluare a conformitatii, precum si de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu atributiile acesteia.

(3) AGIFER este independenta din punct de vedere functional de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, de Agentie si de orice autoritate de reglementare a sistemului feroviar.

(4) AGIFER isi indeplineste atributiile in mod independent de alte entitati prevazute la alin. (2) si (3) si dispune de resursele necesare pentru aceasta. Investigatorii sai beneficiaza de un statut care le ofera garantia de independenta necesara.

(5) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si, daca este cazul, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sunt obligati sa notifice imediat AGIFER accidentele si incidentele prevazute la art. 20 si sa furnizeze toate informatiile disponibile. Dupa caz, aceasta notificare se actualizeaza imediat ce informatiile lipsa devin disponibile.

(6) AGIFER decide fara intarziere si, in orice caz, cel tarziu in termen de doua luni de la primirea notificarii cu privire la accident sau incident, daca sa lanseze sau nu o investigatie.

(7) AGIFER poate desfasura si alte sarcini stabilite prin hotarare a Guvernului in legatura cu investigarea altor evenimente decat accidentele si incidentele feroviare, in masura in care aceste alte investigatii nu ii pericliteaza independenta.

(8) Daca este necesar si cu conditia sa nu se aduca atingere independentei prevazute la alin. (2) si (3), AGIFER poate cere sau oferi asistenta organismelor de investigare din alte state membre sau poate cere asistenta din partea Agentiei, pentru oferirea de competente sau pentru desfasurarea de inspectii tehnice, analize sau evaluari.

(9) Prin hotarare a Guvernului se poate incredinta AGIFER sarcina de desfasurare a investigatiilor privind accidentele si incidentele feroviare, altele decat cele prevazute la art. 20.

(10) AGIFER desfasoara un schimb activ de opinii si experienta cu organismele de investigare din celelalte state membre in scopul elaborarii unor metode comune de investigare, elaborarii unor principii comune pentru urmarirea recomandarilor de siguranta si pentru adaptarea la evolutia progresului tehnic si stiintific.

(11) AGIFER poate primi sprijin de la Agentie in realizarea acestei sarcini.

(12) In scopul monitorizarii eficacitatii si independentei AGIFER, aceasta participa la programul de evaluare inter pares instituit de catre organismele de investigare din statele membre, cu sprijinul Agentiei, in conformitate cu art. 22 alin. (7) din Directiva (UE) 2016/798.

ARTICOLUL 23 Procedura de investigare

(1) Un accident sau incident este investigat de AGIFER daca a avut loc pe teritoriul Romaniei. In cazul in care nu este posibil sa se stabileasca daca accidentul sau incidentul a avut loc pe teritoriul Romaniei sau daca a avut loc la sau aproape de o instalatie de frontiera intre Romania si un stat membru vecin, AGIFER convine, impreuna cu organismul de investigare din statul membru in cauza, care dintre acestea va desfasura investigatia sau convin sa o desfasoare in cooperare. In cazul in care se convine ca investigatia sa fie desfasurata de AGIFER, aceasta permite organismului de investigare din statul membru vecin sa participe la investigatie si sa aiba acces la toate rezultatele acesteia. In cazul in care se convine ca investigatia sa fie desfasurata de organismul de investigare din statul membru vecin, AGIFER participa la investigatie si are acces la toate rezultatele acesteia.

(2) AGIFER invita organismele de investigare din alte state membre, dupa caz, sa participe la o investigatie atunci cand:

a) un operator de transport stabilit si licentiat in acel stat membru este implicat in accident sau incident;

b) un vehicul inmatriculat sau intretinut in acel stat membru este implicat in accident sau incident .

(3) AGIFER poate solicita si poate primi asistenta in colectarea probelor din partea organismelor de investigare din statele membre invitate. AGIFER poate oferi asistenta in colectarea probelor la solicitarea unui organism de investigare dintr-un stat membru invitat.

(4) AGIFER ofera acces organismelor de investigare din statele membre invitate la informatiile si probele necesare pentru a le permite sa participe in mod eficace la investigatie, in conditiile respectarii legislatiei nationale referitoare la procedurile judiciare.

(5) AGIFER are acces la informatiile si probele necesare pentru a-i permite sa participe in mod eficace la o investigatie desfasurata intr-un stat membru vecin, in conditiile dreptului intern al statului membru in cauza.

(6) Aceste prevederi nu impiedica Romania si alt stat membru sa convina ca organismele de investigare competente sa desfasoare investigatii in cooperare in alte imprejurari.

(7) Pentru fiecare accident sau incident, AGIFER asigura mijloacele corespunzatoare, cuprinzand competentele operationale si tehnice necesare pentru desfasurarea investigatiei. Resursele pot fi obtinute din interiorul sau din exteriorul Agentiei de Investigare Feroviara Romana, in functie de caracterul accidentului sau incidentului care urmeaza sa fie investigat.

(8) Investigatia se desfasoara intr-un mod cat mai transparent, astfel incat toate partile sa poata fi ascultate si sa partajeze rezultatele. Administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar implicati, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, Agentia, victimele si rudele acestora, detinatorii bunurilor deteriorate, producatorii, serviciile de urgenta implicate, reprezentantii personalului si utilizatorii dispun de posibilitatea de a furniza informatii tehnice relevante in vederea imbunatatirii calitatii raportului investigatiei.

(9) AGIFER ia act, de asemenea, de nevoile rezonabile de informare ale victimelor si ale rudelor acestora si le informeaza periodic cu privire la stadiul investigatiei.

(10) AGIFER isi incheie examinarile la locul accidentului in cel mai scurt timp posibil pentru a permite administratorului de infrastructura sa refaca infrastructura si sa o deschida cat mai repede serviciilor de transport feroviar.

ARTICOLUL 24 Rapoarte

(1) Rezultatul investigatiei accidentelor sau incidentelor prevazut la art. 20 face obiectul raportului de investigare asupra accidentului sau incidentului, intocmit in functie de tipul si gravitatea accidentului sau incidentului si de relevanta constatarilor investigatiei. Rapoartele descriu obiectivele investigatiei prevazute la art. 20 alin. (1) si cuprind, daca este cazul, recomandari de siguranta.

(2) AGIFER publica raportul final pe site-ul propriu, www.agifer.ro, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 luni de la data evenimentului.

(3) In cazul in care raportul final nu poate fi publicat in termen de 12 luni, AGIFER publica o declaratie intermediara cel putin la fiecare data a comemorarii accidentului, in care ofera detalii cu privire la stadiul investigatiei si la problemele ridicate in domeniul sigurantei.

(4) Raportul, inclusiv recomandarile de siguranta, este comunicat partilor relevante prevazute la art. 23 alin. (3) si organismelor si partilor in cauza din alte state membre.

(5) Raportul de investigare trebuie sa urmeze structura stabilita de Comisia Europeana prin intermediul actelor de punere in aplicare. Aceasta structura a rapoartelor include urmatoarele elemente:

a) o descriere a evenimentului si a circumstantelor acestuia;

b) o evidenta a investigatiilor si a anchetelor, inclusiv cu privire la sistemul de management al sigurantei, normele si reglementarile aplicate, functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice, organizarea fortei de munca, documentatia privind sistemul de exploatare si evenimentele anterioare cu caracter similar;

c) analize si concluzii cu privire la cauzele evenimentului, inclusiv factorii care au contribuit la eveniment legati de:

(i) actiunile intreprinse de persoanele implicate;

(ii) starea materialului rulant sau a instalatiilor tehnice;

(iii) competentele personalului, proceduri si intretinere;

(iv) conditiile cadrului de reglementare;

(v) aplicarea sistemului de management al sigurantei.

(6) AGIFER publica in fiecare an pe site-ul propriu, cel tarziu pana la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigatiile desfasurate in anul precedent, recomandarile de siguranta emise si masurile luate in conformitate cu recomandarile emise anterior.

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.