Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8815 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoane care iau parte la savarsirea unei infractiuni ,
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

(3) Activitatea de administrare a riscurilor trebuie sa se realizeze cu luarea in considerare a factorilor interni si externi care afecteaza activitatea fondului si administratorului acestuia, avand in vedere urmatoarele:

a) calculul si constituirea provizionului;

b) administrarea activelor si a pasivelor;

c) strategia de investitii;

d) gestionarea riscului de lichiditate si a riscului de concentrare;

e) gestionarea riscului operational;

f) asigurarea si alte tehnici de diminuare a riscurilor;

g) riscurile de mediu, sociale si de guvernanta asociate cu portofoliul de investitii si gestionarea acestora;

h) alti factori prevazuti de reglementarile A.S.F.

(4) In functie de tipul schemei de pensii ocupationale, sistemul de gestionare a riscurilor trebuie sa ia in considerare riscurile suportate de participanti .

(5) Pentru riscurile identificate, administratorul efectueaza analize cantitative si/sau calitative, utilizand teste de stres, dupa caz.

(6) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor raporteaza structurii de conducere in scopul de a oferi fundamentare pentru revizuirea si imbunatatirea politicii de administrare a riscurilor si a limitelor de expunere fixate, inclusiv pentru adoptarea de masuri adecvate daca rezultatele testelor indica o vulnerabilitate semnificativa.

(7) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor are obligatia de a intocmi semestrial un raport de risc, in conformitate cu art. 115, care se transmite A.S.F. in conformitate cu reglementarile acesteia.

(8) Este interzisa externalizarea activitatii de administrare a riscurilor.

Articolul 31 - Functia de administrare a investitiilor

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura separata, responsabila cu administrarea investitiilor, cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie sau de consiliul de supraveghere, dupa caz.

(2) Este interzisa externalizarea activitatii de administrare a investitiilor.

Articolul 32 - Obligatia privind existenta unui sistem informatic

Administratorul trebuie sa dispuna de un sistem informatic care sa asigure pastrarea in siguranta a evidentelor operationale si contabile ale fondului, ale valorii activului net, ale numarului de unitati de fond ale participantilor, ale platii drepturilor participantilor/mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, evidentierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor si tarifelor incasate sau datorate, a modului de calcul al obligatiilor de plata .

Articolul 33 - Inceperea activitatii de administrare

Administratorul poate incepe activitatea de administrare de la data comunicarii deciziei de autorizare de administrare a fondului.

Articolul 34 - Activitatea de administrare a fondurilor

(1) Activitatea de administrare a fondurilor cuprinde urmatoarele:

a) administrarea si investirea activelor fondului;

b) evaluarea portofoliului de active si determinarea valorii activului si pasivului fondului;

c) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului;

d) convertirea contributiilor;

e) calculul activului net al fondului;

f) calculul si plata pensiilor ocupationale, dupa caz;

g) constituirea si actualizarea registrului participantilor;

h) calculul ratelor de rentabilitate;

i) reflectarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor si veniturilor;

j) calculul provizionului tehnic;

k) gestionarea relatiilor cu entitatile implicate in domeniul pensiilor ocupationale;

l) dispunerea efectuarii platilor datorate entitatilor implicate in domeniul pensiilor ocupationale si A.S.F.;

m) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre A.S.F., angajatori si participanti, a situatiilor financiare anuale si a rapoartelor prevazute de prezenta lege;

n) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul, angajatorii, contributiile, participantii si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, dupa caz, precum si altele asimilate, cu respectarea legislatiei in domeniu;

o) alte activitati prevazute in reglementarile A.S.F.

(2) Ca principiu general, administratorul tine seama, dupa caz, in cadrul activitatii de administrare a fondurilor, de obiectivul repartizarii echitabile a riscurilor si a beneficiilor intre generatii.

Articolul 35 - Segregarea activelor

(1) Activitatile de administrare si furnizare a pensiilor ocupationale, precum si toate activele si angajamentele corespunzatoare acestora sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale administratorului, fara posibilitate de transfer.

(2) Activele si pasivele unui fond sunt evidentiate si tinute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupationale administrate, precum si de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.

Articolul 36 - Externalizarea

(1) Administratorul poate externaliza, partial sau in totalitate, activitatile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. h) -n) unor prestatori de servicii care sa opereze in numele sau.

(2) Administratorul nu poate delega raspunderea si ramane pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor care ii revin in temeiul prezentei legi atunci cand externalizeaza oricare dintre activitatile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. h) -n).

(3) Externalizarea se realizeaza in asa fel incat sa se evite oricare dintre urmatoarele consecinte:

a) diminuarea calitatii sistemului de guvernanta al administratorului;

b) cresterea nejustificata a riscului operational;

c) subminarea capacitatii A.S.F. de a supraveghea respectarea de catre administrator a obligatiilor sale;

d) prestarea de servicii catre participanti si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in mod defectuos, cu incalcarea prevederilor legale si contractuale.

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.