Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)

Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)

  Publicat: 27 Mar 2010       8778 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 25/03/2010

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,

6.01. Legea aplicabila

Relatia legala dintre partile semnatare ale acestui acord de garantie, formarea si validitatea acestora vor fi guvernate si intelese in conformitate cu legislatia din Anglia.

6.02. Jurisdictia

Orice disputa legata de prezentul acord de garantie si executarea acestuia se va supune jurisdictiei tribunalelor din Anglia.

6.03. Servicii agent de proces

a) Garantul este de acord ca orice actiune in justitie in legatura cu prezentul acord de garantie si cu executarea acestuia inceputa in Anglia in conformitate cu art. 6.02 sa fie comunicata acestuia prin transmiterea instiintarii catre Ambasada Romaniei din Londra, Palace Green nr. 4, W8 4QD, Marea Britanie, sau catre biroul acesteia inregistrat in Anglia. Daca o astfel de persoana nu este sau inceteaza sa fie numita efectiv in vederea acceptarii serviciului de proces in numele Garantului, atunci Garantul, la cererea scrisa din partea Bancii, va numi o alta persoana in Anglia care sa accepte serviciul de proces in numele sau si, in situatia in care nu realizeaza o astfel de numire in termen de 14 zile, atunci Banca va fi indreptatita sa numeasca o alta persoana prin instiintarea in scris a Garantului. Nicio prevedere a acestui paragraf nu va afecta dreptul Bancii de a comunica actele de procedura prin orice alt mod permis de lege.

b) Banca este de acord ca orice actiune in justitie in legatura cu acest acord de garantie si cu executarea acestuia inceputa in Anglia in conformitate cu art. 6.02 sa fie comunicata acestuia prin transmiterea instiintarii catre The Securities Management Trust Limited din Lothbury nr. 8, Londra EC2R 7HH, Marea Britanie, sau catre biroul acesteia inregistrat in Anglia. Daca o astfel de persoana nu este sau inceteaza sa fie numita efectiv in vederea acceptarii serviciului de proces in numele Bancii, atunci Banca, la cererea scrisa din partea Garantului, va numi o alta persoana in Anglia care sa accepte serviciul de proces in numele sau si, in situatia in care nu realizeaza o astfel de numire in termen de 14 zile, atunci Garantul va fi indreptatit sa numeasca o alta persoana prin instiintarea in scris a Bancii. Nicio prevedere a acestui paragraf nu va afecta dreptul Garantului de a comunica actele de procedura prin orice alt mod permis de lege.

6.04. Renuntarea la imunitate

In masura in care Garantul poate pretinde imunitate pentru el sau bunurile sale, pentru proprietatile ori veniturile sale (indiferent de utilizarea sau de intentia utilizarii acestora) de la jurisdictie, proces, executare silita, sechestru (fie sub forma unei puneri in executie, inainte de pronuntarea unei sentinte ori decizii sau in alt mod) ori alta procedura juridica, inclusiv cea in legatura cu punerea in executie a oricarei decizii de arbitraj si in masura in care o astfel de imunitate (fie sau nu pretinsa) poate fi atribuita, in oricare astfel de jurisdictie, Garantului sau bunurilor sale, proprietatii ori veniturilor sale, Garantul este de acord sa nu pretinda si renunta irevocabil la o astfel de imunitate in totalitate, in masura permisa de legile unei astfel de jurisdictii, in fiecare situatie, cu conditia ca o astfel de renuntare nu se va aplica pentru executarea silita, executarea sau sechestrul pentru bunurile din domeniul public (asa cum este specificat in Legea privind proprietatea publica din Romania), in masura in care legile din Romania nu permit Garantului sa renunte la imunitate cu privire la astfel de bunuri .ARTICOLUL 7
Clauze finale7.01. Valabilitatea

Lipsa de valabilitate a unei prevederi nu va prejudicia celelalte prevederi din acest acord de garantie .

7.02. Necedarea

Garantul nu va ceda, in intregime sau in parte, drepturile, obligatiile ori beneficiile care ii revin prin acest acord de garantie .

7.03. Locul implementarii

Acest acord de garantie va fi implementat la sediul Bancii.

7.04. Corespondenta

Documentele, notificarile si alte comunicari transmise in cadrul acestui acord de garantie (altele decat cele in litigiu) Garantului sau Bancii vor fi transmise prin telegrama, scrisoare recomandata ori scrisoare cu confirmare de primire la adresele de mai jos sau la orice adresa comunicata in prealabil in scris ca fiind o adresa noua de corespondenta:

- pentru Banca: Banca Europeana de Investitii 100,
boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg;
- pentru Garant: Ministerul Finantelor Publice
Attn: Departamentul de trezorerie si datorie
publica
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucuresti
Romania
Fax: + 40 21 319 98 18

7.05. Expunere de motive si anexe

Expunerea de motive si anexele fac parte integranta din acest acord de garantie . Sunt atasate urmatoarele anexe:

- Anexa I Autoritatea semnatarilor

Ca urmare a celor de mai sus, partile au incheiat acest acord de garantie in patru (4) exemplare originale in limba engleza. Fiecare pagina din aceste exemplare, cu exceptia acesteia, a fost notata cu initialele din partea Bancii de catre dl Fulceri Bruni Roccia, director adjunct al Diviziei, si din partea Garantului, de catre dna Boni Florinela Cucu, director general adjunct, Directia generala de trezorerie si datorie publica.

Executata si transmisa ca act de Executata si transmisa ca act de
Banca Europeana de Investitii, Romania, actionand
actionand prin vicepresedinte prin ministrul finantelor publice
Matthias Lollatz-Ahnen Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

In prezenta: In prezenta:
....................................... ................................................

Afişează Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Banca Europeana de Investitii    Garantie    Fabrica Ford Craiova    Ford Craiova    Impozite    Taxe

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 771/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura civila si din Legea 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsa alocarii fondurilor nu a determinat imposibilitatea obiectiva de executare a obligatiei de acordare a tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia nr. 1000/2017, in sedinta publica din 20 februarie 2017

Dispozitiile speciale ale art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004, spre deosebire de dreptul comun aplicabil celorlalti salariati, Legea nr. 142/1998, care nu beneficiaza de texte speciale, prevad obligatia de acordare a tichetelor de masa, nu posibilitatea acordarii acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia nr. 207/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Aviz de garantie mobiliara. Posibilitatea solicitarii nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 47 din 21 ianuarie 2016

Respingerea actiunii principale si a cererii de chemare in garantie formulata de parat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 526 din 10 martie 2016

Actiune in raspundere civila contractuala versus actiune in raspundere civila delictuala. Garantie de buna executie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1558 din 4 octombrie 2016

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Conditiile si efectele principiului repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 758 din 9 martie 2015

Stipulatie privind transferul unui imobil in situatia nerambursarii la scadenta a sumei imprumutate. Nulitatea absoluta a clauzei penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu