Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       22063 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.

(1) Oricare dintre parti prevede faptul ca autoritatile sale competente au autoritatea de a ordona distrugerea marfurilor in urma unei determinari mentionate la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept . In cazurile in care aceste marfuri nu sunt distruse, fiecare parte se asigura ca, in afara circumstantelor exceptionale, astfel de marfuri sunt indepartate din circuitele comerciale astfel incat sa se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului.

(2) In ceea ce priveste marfurile de marca contrafacute, simpla indepartare a marcii de comert aplicata in mod ilegal nu este suficienta, in afara cazurilor exceptionale, pentru a permite punerea in libera circulatie a marfurilor in circuitele comerciale.

(3) Oricare dintre parti poate sa prevada faptul ca autoritatile sale competente au autoritatea de a impune sanctiuni administrative in urma unei determinari mentionate la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept .

ARTICOLUL 21 - Taxe

Fiecare parte prevede faptul ca orice taxe pentru prezentarea unei cereri, pentru depozitarea sau distrugerea marfurilor care urmeaza sa fie evaluate de autoritatile sale competente in legatura cu procedurile descrise in prezenta sectiune sa nu fie utilizate astfel incat sa descurajeze in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri.

ARTICOLUL 22 - Divulgarea informatiilor

Fara a aduce atingere legislatiei unei parti cu privire la protectia vietii private sau confidentialitatea informatiilor:

(a) oricare dintre parti poate autoriza autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului informatii despre expedieri specifice de marfuri, inclusiv descrierea si cantitatea marfurilor, pentru a contribui la detectarea marfurilor care aduc atingere unui drept;

(b) oricare dintre parti poate autoriza autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului informatii despre marfuri, inclusiv, insa fara sa se limiteze la acestea, descrierea si cantitatea marfurilor, numele si adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului si, in cazul in care sunt cunoscute, tara de origine a marfurilor si numele si adresa producatorului de marfuri, pentru a contribui la determinarea mentionata la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept);

(c) in afara cazului in care o parte le-a acordat autoritatilor sale competente imputernicirea descrisa la litera (b), cel putin in cazul marfurilor importate, atunci cand autoritatile sale competente au aplicat sechestru asupra bunurilor suspecte sau, eventual, au realizat determinarea mentionata la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept, partea le autorizeaza pe autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului, in treizeci de zile1 de la sechestrare sau determinare, informatii despre astfel de marfuri, inclusiv, insa fara sa se limiteze la acestea, descrierea si cantitatea marfurilor, numele si adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului si, in cazul in care sunt cunoscute, tara de origine a marfurilor si numele si adresa producatorului de marfuri .

1 In sensul prezentului articol, zile inseamna zile lucratoare.

SECTIUNEA 4 - PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR PENALE

ARTICOLUL 23 - Infractiuni

(1) Fiecare parte prevede proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice cel putin in cazurile de contrafacere intentionata a marcilor de comert sau de piraterie care aduce atingere dreptului de autor sau drepturilor conexe la scara comerciala1. In sensul prezentei sectiuni, actele efectuate la scara comerciala le includ cel putin pe cele efectuate sub forma activitatilor comerciale pentru avantaje economice sau comerciale directe sau indirecte.

(2) Fiecare parte prevede proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice cel putin in cazurile de import intentionat2 si de utilizare interna, in cadrul operatiunilor comerciale si la scara comerciala, a etichetelor sau a ambalajelor:3

(a) carora li s-a aplicat, fara autorizare, o marca care este identica cu o marca de comert inregistrata pe teritoriul sau sau care nu poate fi diferentiata de aceasta; si

1 Fiecare parte trateaza importul sau exportul intentionat al marfurilor de marca contrafacute sau al marfurilor piratate la scara comerciala ca fiind activitati ilegale care fac obiectul sanctiunilor penale in temeiul prezentului articol . O parte poate sa isi respecte obligatia cu privire la importul si exportul marfurile de marca contrafacute sau al marfurilor piratate prevazand distribuirea, vanzarea sau oferirea spre vanzare a acestor marfuri la scara comerciala ca fiind activitati ilegale care fac obiectul sanctiunilor penale.
2 O parte poate sa isi respecte obligatia referitoare la importul etichetelor sau al ambalajelor prin masurile sale privind distribuirea.
3 O parte poate sa isi respecte obligatiile mentionate la prezentul alineat prevazand proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice tentativelor de a comite o infractiune privind marcile de comert.


(b) care sunt destinate a fi utilizate in cursul operatiunilor comerciale pe marfuri sau in legatura cu servicii care sunt identice cu marfurile sau serviciile pentru care o astfel de marca de comert este inregistrata.

(3) O parte poate sa prevada proceduri si sanctiuni penale, in cazurile corespunzatoare, pentru reproducerea neautorizata a operelor cinematografice in cadrul unei proiectari intr-o sala deschisa, in general, publicului.

(4) Cu privire la infractiunile precizate la prezentul articol, pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva se asigura ca legislatia sa prevede o responsabilitate penala pentru complicitate.

(5) Fiecare parte adopta, in conformitate cu principiile sale juridice, masurile necesare pentru a stabili responsabilitatea, care poate sa fie penala, a persoanelor juridice pentru infractiunile precizate la prezentul articol pentru care partea prevede proceduri si sanctiuni penale. Aceasta responsabilitate nu aduce atingere responsabilitatii penale a persoanelor fizice care au infaptuit infractiuni .

ARTICOLUL 24 - Sanctiuni

Pentru infractiunile precizate la alineatele 1, 2 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni), fiecare parte prevede sanctiuni care includ pedeapsa privativa de libertate, precum si amenzi1 suficient de ridicate pentru a descuraja viitoare acte de incalcare si care se aliniaza nivelului sanctiunilor aplicate pentru infractiunile de gravitate corespunzatoare.

ARTICOLUL 25 - Sechestrarea, confiscarea si distrugerea />
(1) In cazul infractiunilor specificate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a dispune aplicarea sechestrului asupra marfurilor de
marca susceptibile de a fi fost contrafacute sau a marfurilor piratate, asupra oricaror materiale si instrumente utilizate la comiterea infractiunii presupuse, asupra documentelor justificative relevante in raport cu infractiunea presupusa si asupra oricaror active care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune ca aduc atingere unui drept .

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020Articole Juridice

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA