Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       26058 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

(8) Atunci cand prevede protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace in temeiul dispozitiilor de la alineatele (5) si (7), o parte poate adopta sau mentine limitari sau exceptii corespunzatoare masurilor de punere in aplicare a dispozitiilor de la alineatele (5), (6) si (7).

Obligatiile enuntate la alineatele (5), (6) si (7) nu aduc atingere drepturilor, limitarilor, exceptiilor sau mijloacelor de aparare legate de incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe prevazute de legislatia unei parti.

1 In sensul prezentului articol, informatiile privind regimul drepturilor inseamna:
a) informatii care identifica opera, interpretarea, executia sau fonograma; autorul operei, artistul interpret sau executant al interpretarii sau executiei sau producatorul fonogramei; sau detinatorul oricarui drept asupra operei, interpretarii, executiei sau fonogramei;
b) informatii cu privire la clauzele si conditiile utilizarii operei, interpretarii, executiei sau fonogramei; sau
c) orice numere sau coduri care reprezinta informatiile descrise la literele (a) si (b) de mai sus; atunci cand oricare din aceste informatii este anexata unei copii a unei opere, interpretari, executii sau fonograme sau apare in legatura cu comunicarea sau punerea la dispozitia publicului a unei opere, interpretari, executii sau fonograme.


CAPITOLUL III - PRACTICI DE APLICARE A LEGII

ARTICOLUL 28 - Expertiza in domeniul aplicarii legii, informare si coordonare interna

(1) Fiecare parte incurajeaza dezvoltarea unei expertize specializate in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala.

(2) Fiecare parte incurajeaza colectarea si analiza de date statistice si alte informatii relevante privind incalcarile drepturilor de proprietate intelectuala, precum si colectarea de informatii privind cele mai bune practici de prevenire si combatere a incalcarilor.

(3) Fiecare parte promoveaza, dupa caz, coordonarea interna in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala si faciliteaza actiunile comune ale acestora.

(4) Fiecare parte incurajeaza promovarea, dupa caz, a stabilirii si mentinerii mecanismelor formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, in cadrul carora autoritatilor sale competente li se pot furniza punctele de vedere ale titularilor drepturilor si ale altor parti interesate relevante.

ARTICOLUL 29 - Gestionarea riscurilor la frontiere

(1) In scopul de a asigura o aplicare mai eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere, autoritatile competente ale unei parti pot:

(a) sa consulte partile interesate relevante si autoritatile competente ale altor parti responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala in scopul de a identifica si aborda riscuri semnificative si de a promova actiuni de atenuare a acelor riscuri; si
(b) sa faca schimb de informatii cu autoritatile competente ale altor parti privind aplicarea la frontiere a drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv informatii relevante pentru a identifica si a viza mai bine, in scopul inspectarii, expedieri despre care se suspecteaza ca ar contine marfuri care aduc atingere unui drept .

(2) Atunci cand o parte aplica sechestrul asupra unor marfuri importate care incalca dreptul de proprietate intelectuala, autoritatile competente ale acesteia pot sa ii furnizeze partii informatiile necesare identificarii partilor si marfurilor implicate in exportul marfurilor sechestrate. Autoritatile competente ale partii care realizeaza exportul pot lua masuri impotriva partilor respective si a viitoarelor expedieri, in conformitate cu legislatia partii respective.

ARTICOLUL 30 - Transparenta

In scopul de a promova transparenta in administrarea sistemului sau de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuala, fiecare parte ia masuri corespunzatoare, in temeiul legislatiei si politicilor sale, pentru a publica sau a pune in alt fel la dispozitia publicului informatii privind:

(a) procedurile disponibile in cadrul legislatiei sale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale competente responsabile de o astfel de aplicare si punctele de contact disponibile in scopul asistentei;
(b) actele cu putere de lege si normele administrative, hotararile judecatoresti si administrative finale cu domeniu de aplicare general relevante privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) eforturile sale de a asigura un sistem eficace de aplicare si protectie a drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 31 - Sensibilizarea publicului

Fiecare parte promoveaza, dupa caz, adoptarea de masuri pentru a mari sensibilizarea publicului cu privire la importanta respectarii drepturilor de proprietate intelectuala si efectele negative ale incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 32 -Consideratii referitoare la mediu in cazul distrugerii marfurilor care realizeaza o incalcare

Distrugerea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala se realizeaza in conformitate cu legile si regulamentele in materie de protectie a mediului ale partii unde are loc distrugerea .

CAPITOLUL IV - COOPERARE INTERNATIONALA

ARTICOLUL 33 - Cooperare internationala

(1) Fiecare parte recunoaste importanta majora a cooperarii internationale la realizarea protectiei eficace a drepturilor de proprietate intelectuala si ca aceasta ar trebui incurajata indiferent de originea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala, de localizarea sau de nationalitatea titularului dreptului.

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene