Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       22062 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

(8) Atunci cand prevede protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace in temeiul dispozitiilor de la alineatele (5) si (7), o parte poate adopta sau mentine limitari sau exceptii corespunzatoare masurilor de punere in aplicare a dispozitiilor de la alineatele (5), (6) si (7).

Obligatiile enuntate la alineatele (5), (6) si (7) nu aduc atingere drepturilor, limitarilor, exceptiilor sau mijloacelor de aparare legate de incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe prevazute de legislatia unei parti.

1 In sensul prezentului articol, informatiile privind regimul drepturilor inseamna:
a) informatii care identifica opera, interpretarea, executia sau fonograma; autorul operei, artistul interpret sau executant al interpretarii sau executiei sau producatorul fonogramei; sau detinatorul oricarui drept asupra operei, interpretarii, executiei sau fonogramei;
b) informatii cu privire la clauzele si conditiile utilizarii operei, interpretarii, executiei sau fonogramei; sau
c) orice numere sau coduri care reprezinta informatiile descrise la literele (a) si (b) de mai sus; atunci cand oricare din aceste informatii este anexata unei copii a unei opere, interpretari, executii sau fonograme sau apare in legatura cu comunicarea sau punerea la dispozitia publicului a unei opere, interpretari, executii sau fonograme.


CAPITOLUL III - PRACTICI DE APLICARE A LEGII

ARTICOLUL 28 - Expertiza in domeniul aplicarii legii, informare si coordonare interna

(1) Fiecare parte incurajeaza dezvoltarea unei expertize specializate in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala.

(2) Fiecare parte incurajeaza colectarea si analiza de date statistice si alte informatii relevante privind incalcarile drepturilor de proprietate intelectuala, precum si colectarea de informatii privind cele mai bune practici de prevenire si combatere a incalcarilor.

(3) Fiecare parte promoveaza, dupa caz, coordonarea interna in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala si faciliteaza actiunile comune ale acestora.

(4) Fiecare parte incurajeaza promovarea, dupa caz, a stabilirii si mentinerii mecanismelor formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, in cadrul carora autoritatilor sale competente li se pot furniza punctele de vedere ale titularilor drepturilor si ale altor parti interesate relevante.

ARTICOLUL 29 - Gestionarea riscurilor la frontiere

(1) In scopul de a asigura o aplicare mai eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere, autoritatile competente ale unei parti pot:

(a) sa consulte partile interesate relevante si autoritatile competente ale altor parti responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala in scopul de a identifica si aborda riscuri semnificative si de a promova actiuni de atenuare a acelor riscuri; si
(b) sa faca schimb de informatii cu autoritatile competente ale altor parti privind aplicarea la frontiere a drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv informatii relevante pentru a identifica si a viza mai bine, in scopul inspectarii, expedieri despre care se suspecteaza ca ar contine marfuri care aduc atingere unui drept .

(2) Atunci cand o parte aplica sechestrul asupra unor marfuri importate care incalca dreptul de proprietate intelectuala, autoritatile competente ale acesteia pot sa ii furnizeze partii informatiile necesare identificarii partilor si marfurilor implicate in exportul marfurilor sechestrate. Autoritatile competente ale partii care realizeaza exportul pot lua masuri impotriva partilor respective si a viitoarelor expedieri, in conformitate cu legislatia partii respective.

ARTICOLUL 30 - Transparenta

In scopul de a promova transparenta in administrarea sistemului sau de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuala, fiecare parte ia masuri corespunzatoare, in temeiul legislatiei si politicilor sale, pentru a publica sau a pune in alt fel la dispozitia publicului informatii privind:

(a) procedurile disponibile in cadrul legislatiei sale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale competente responsabile de o astfel de aplicare si punctele de contact disponibile in scopul asistentei;
(b) actele cu putere de lege si normele administrative, hotararile judecatoresti si administrative finale cu domeniu de aplicare general relevante privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) eforturile sale de a asigura un sistem eficace de aplicare si protectie a drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 31 - Sensibilizarea publicului

Fiecare parte promoveaza, dupa caz, adoptarea de masuri pentru a mari sensibilizarea publicului cu privire la importanta respectarii drepturilor de proprietate intelectuala si efectele negative ale incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 32 -Consideratii referitoare la mediu in cazul distrugerii marfurilor care realizeaza o incalcare

Distrugerea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala se realizeaza in conformitate cu legile si regulamentele in materie de protectie a mediului ale partii unde are loc distrugerea .

CAPITOLUL IV - COOPERARE INTERNATIONALA

ARTICOLUL 33 - Cooperare internationala

(1) Fiecare parte recunoaste importanta majora a cooperarii internationale la realizarea protectiei eficace a drepturilor de proprietate intelectuala si ca aceasta ar trebui incurajata indiferent de originea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala, de localizarea sau de nationalitatea titularului dreptului.

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020Articole Juridice

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA