din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3784 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       74732 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;

(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care anterior au realizat pierdere fiscale intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu . Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani.
(5) In cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului urmator celui in care a inceput operatiunea de lichidare si data inchiderii procedurilor de lichidare se considera un an in ceea ce priveste recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1) .

Articolul 32: Regimul fiscal care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoane juridice romane.
(1) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de fuziune, divizare totala, impartire partiala, transferurilor de active si operatiuni de achizitie de titluri de participare, efectuate intre persoane juridice romane potrivit legii, si anume: a)
fuziune - operatiunea prin care:
1.una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
2.doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este. cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
3.o societate, in momentul dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societate care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;
b) divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand. capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din titlul nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente arilor;
c) divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin sau ramura de activitate in societatea precedenta, in schimbul. emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
d) transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatilor sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;
e) achizitie de titluri de participare - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea dreptului de vot sau a majoritatii titlurilor de participare in societatea respectiva sau, de a achizitioneaza inca o participare, in schimbul. emiterii catre participantii au din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise. ca valoare de schimb.
(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) societate precedenta - persoana juridica ce transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una/mai multe ramuri de activitate;
b) societate beneficiara - persoana juridica ce primeste active si pasive sau totalitatea ori una/mai multe ramuri de activitate ale societatii cedente;
c) societate achizitionata - persoana juridica in care alta juridica dobandeste o participare, potrivit alin. (1) lit. e) ;
d) societate achizitoare - persoana juridica ce dobandeste o participatie in capitalul unei alte persoane juridice, potrivit alin. (1) lit. e) ;
e) active si pasive transferate - activele si pasivele societati cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt transferate societatii beneficiare si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate in calcul la stabilitatea bazei de impozitare a societatii beneficiare;
f) valoare fiscala a unui activ/pasiv/titlu de participare - valoare prevazuta la art. 7 pct. 44 si 45, dupa caz;
g) ramura de activitate - totalitatea activelor si pasivelor unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace .
(3) Transferul activelor si pasivelor, efectuate in cadrul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1) , este tratat, in intelesul prezentului titlu, ca transfer neimpozabil, pentru diferenta dintre pretul de piata al activelor/pasivelor transferate si valoarea lor fiscala.
(4) Emiterea de catre societatea beneficiara/achizitoare de titluri de participare in legatura cu fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau achizitia de titluri de participare, prevazute la alin. (1) , unui participant al societatii cedente/achizitionate, in schimbul unor titluri detinute la o societate precedenta/achizitionata, nu reprezinta transfer impozabil in intelesul prezentului titlu, respectiv titlului IV, dupa caz.
(5) In situatia in care o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile impozitului, provenite din anularea participatiei sale, nu seeaza daca participarea societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.
(6) In cazul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1) se aplica urmatoarele reguli:
a) valoare fiscala a unui activ sau pasiv, transferate societatii beneficiare, este egala cu valoare fiscala pe care activul/pasivul a avut-o la societatea precedenta;
b) in cazul divizarii totale si divizarii partiale, valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de un participant al societatii cedente inainte de divizare se aloca titlurilor de participare emise de societate beneficiara, proportional cu raportul dintre valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare emise de societate beneficiara si valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare detinute la societatea precedenta inainte de divizare;
c) in cazul fuziunii si achizitiei de titluri de participare, valoare fiscala a titlurilor de participare primite de un participant al unei societati cedente/achizitionate, de la o societate beneficiara/achizitoare, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de catre aceasta persoana, inainte de efectuarea operatiunii;
d) in cazul transferului de active, valoare fiscala a titlurilor de participare primite de societatea precedenta este egala cu valoarea fiscala pe care activeaza si pasivele transferate au avut-o la aceasta societate inainte de efectuarea operatiunii;
e) societatea beneficiara calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu regulile prevazute la art. 28, precum si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau transferul de active nu ar fi avut loc;
f) transferul unui provizion sau al unei rezerve, anterior deduse din baza impozabila a societatii cedente, care nu provin de la sediile permanente din strainatate ale lui, daca sunt preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre societatea beneficiara, nu se considera redusa. sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 26 alin. (5) , la momentul transferului;
g) in situatia in care societatea precedenta inregistreaza pierdere fiscala, in anul curent sau din anii precedenti, nerecuperata pana la data la care operatiunile respective produc efecte, aceasta se recupereaza potrivit prevederilor art. 31.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau achizitia de titluri de participare are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii.

Articolul 33: Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatea din Romania si societatea din alte state membre ale Uniunii Europene (1) Prevederile prezentului articol
se aplica:
a) operatiuni de fuziune, divizare totala, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, din care una este din Romania;
b) transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE) , publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE) , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 207 din 18 august 2003.
(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.fuziune - operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare. , isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale. , a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
b) doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este. cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respectiv;
c) o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societate care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;
2.divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate. , de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
3.divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin sau ramura de activitate in societatea precedenta, in schimbul. emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
4.active si pasive transferate - activele si pasivele societatii cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat in statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate. in calcul la stabilitatea bazei de impozitare;
5.transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;
6.schimb de actiuni - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea dreptului de vot sau a tuturor titlurilor de participare in societatea respectiva sau, detinand aceasta majoritate, achizitioneaza inca o participare, in schimbul emiterii catre participantii din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare . de schimb;
7.societate precedenta - societate care isi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;
8.societate beneficiara - societatea care primeste active si pasive sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;
Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim