din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1989 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

  Publicat: 30 Oct 2023       6064 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Publicata Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 27 octombrie 2023

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Comune, orase, municipii si judete.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Comune, orase, municipii si judete.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Denumire data monedei unice europene.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Sinonime - Active corporale, Imobilizari fizice, Imobilizari tangibile, Investitii materiale.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>>AICI<<<<<

- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr.207/2015 >>>>AICI<<<<<

CAPITOLUL I

Prevederi generale
Art. I. -

(1) Prezenta lege reglementeaza unele masuri fiscal-bugetare pentru a consolida sustenabilitatea financiara a Romaniei pe termen lung astfel incat statul roman si unitatile sale administrativ-teritoriale sa poata sustine din fonduri publice finantarea tuturor categoriilor de servicii publice destinate cetatenilor la un nivel calitativ si competitiv impus de standardele europene.

(2) Pentru a asigura scopul prevazut la alin. (1), prezenta lege reglementeaza urmatoarele categorii de masuri specifice:

a) masuri financiar-fiscale pentru a asigura o utilizare eficienta a resurselor fiscale ale statului roman, a gestiona corespunzator prin politici fiscale prudente zonele de optimizare fiscala, a restructura si gestiona facilitatile fiscale in perioade de deficit bugetar excesiv, a asigura gestionarea dezechilibrelor fiscale din marile sisteme publice;

b) masuri pentru a inlatura risipa de fonduri publice, dar si pentru a administra patrimoniul statului si activele publice prin intermediul operatorilor economici detinuti de statul roman, unitatile administrativ-teritoriale, precum si de alte entitati publice;

c) masuri pentru asigurarea conformarii fiscale in scopul sanctionarii faptelor si actelor de comert considerate ilicite, dar si pentru a sanctiona faptele contraventionale in domeniul fiscal pentru a consolida disciplina financiar-fiscala, precum si pentru a valorifica in mod corespunzator resursele fiscale ale statului roman si ale unitatilor sale administrativ-teritoriale.

(3) Pentru a asigura scopul mentionat la alin. (1), obiectivele prezentei legi sunt:

a) utilizarea eficienta a resurselor fiscale ale statului roman prin gestionarea prudenta a zonelor de optimizare fiscala, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu si transparent al tuturor platitorilor de impozite si taxe;

b) restructurarea facilitatilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilitati fiscale care si-au atins obiectivele, cu o perioada de implementare care le-a asigurat sprijin pentru platitorii de impozite si taxe in calitate de beneficiari, iar mentinerea acestora nu se mai justifica in perioade de deficit bugetar excesiv;

c) inlaturarea dezechilibrelor fiscale din marile servicii publice, in special cele din domeniul sanatatii publice, ca urmare a existentei unui numar mare de platitori de impozite si taxe care sunt scutiti de la plata acestora, iar prin aceasta sunt cauzate deficite bugetare nesustenabile pentru bugetul public cu impact major asupra intregii populatii beneficiare de servicii publice;

d) instituirea unei discipline fiscale pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit, pentru a asigura plata unui impozit pe profit minimal, inclusiv pentru a inlatura practicile de transfer al capitalurilor de catre marile corporatii care functioneaza pe teritoriul Romaniei, dar si pentru a implementa un nivel ridicat de disciplina fiscala in domeniul impozitului pe profit;

e) utilizarea eficienta a fondurilor publice alocate pentru finantarea diferitelor categorii de servicii publice atat la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice de interes national si local;

f) descentralizarea unor servicii publice de interes national si trecerea acestora in subordinea/sub autoritatea autoritatilor administratiei publice locale, inclusiv a patrimoniului si resurselor;

g) administrarea eficienta a patrimoniului public de interes national si local, precum si a activelor publice, asigurarea performantei economice a operatorilor economici detinuti de stat si unitatile administrativ-teritoriale sau de alte entitati publice;

h) cresterea conformarii fiscale prin masuri specifice de sanctionare a faptelor si actelor de comert care nu indeplinesc conditiile legale, precum si prin extinderea unor masuri specifice, cum sunt: factura electronica, sigiliul electronic al marfurilor, utilizarea informatiilor din casele de marcat electronice, sau prin sanctionarea unor fapte contraventionale specifice.

Art. II. -
Principiile care stau la baza elaborarii prezentei legi sunt:

a) principiul bunei gestionari a resurselor fiscale: potrivit acestui principiu, resursele fiscale ale statului roman trebuie utilizate in conditii de eficienta pentru a maximiza incasarile la bugetul public, iar optimizarile fiscale trebuie limitate pentru a asigura tratament egal, transparent si nediscriminatoriu pentru toti platitorii de impozite si taxe. De asemenea, potrivit acestui principiu, facilitatile fiscale trebuie acordate pe perioade limitate de timp si pentru obiective clare stabilite odata cu acordarea acestora. In plus, pentru a stabili un comportament fiscal adecvat pentru anumite categorii de contribuabili, precum si pentru anumite categorii de impozite si taxe este nevoie sa se stabileasca un nivel minim de impozite sau taxe datorate bugetului public;

b) principiul echilibrului fiscal pentru marile servicii publice: potrivit acestui principiu, este necesar ca resursele fiscale ale marilor servicii publice, rezultate din plata impozitelor si taxelor, trebuie sa acopere pe cat posibil nevoia de fonduri a marilor servicii publice, in special prin eliminarea categoriilor de scutiri de impozite si taxe care pot genera dezechilibre, respectiv deficite bugetare ale fondurilor speciale constituite pentru a asigura finantarea acestora;

c) principiul descentralizarii serviciilor publice: conform acestui principiu, autoritatilor administratiei publice locale li se atribuie responsabilitatea gestionarii serviciilor publice in conformitate cu principiul subsidiaritatii, intrucat acestea sunt cele mai apropiate de nevoile pe care le au cetatenii, scopul fiind acela de a imbunatati calitatea serviciilor publice prestate, dar si de a utiliza mult mai eficient patrimoniul si resursele publice de care dispun serviciile publice;

d) principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice: in conformitate cu acest principiu, fondurile alocate pentru finantarea diferitelor categorii de servicii publice trebuie utilizate in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate, iar resursele alocate din impozite si taxe pentru finantarea acestor categorii de cheltuieli trebuie sa aiba la baza reguli de utilizare care au cel mai bun raport intre resurse utilizate si eforturile obtinute. Orice masura care conduce la o reducere de fonduri publice alocate pentru a finanta serviciile publice trebuie sa fie implementata pentru a asigura o gestionare corespunzatoare a fondurilor publice;

e) principiul administrarii eficiente a patrimoniului public: in conformitate cu regulile acestui principiu, patrimoniul public, dar si activele publice, indiferent de natura acestora, trebuie administrate astfel incat operatorii economici si administratorii acestora sa inregistreze performanta economica, patrimoniul si activele publice sa genereze pentru statul roman si unitatile administrativ-teritoriale resurse fiscale pentru finantarea altor servicii publice, iar populatia sa poata beneficia de servicii publice de calitate in acord cu nevoile acesteia. Politicile de investitii publice trebuie sa fie implementate in acord cu strategiile de dezvoltare a serviciilor publice pentru a obtine un nivel de calitate a serviciilor publice prestate;

f) principiul bunei administrari a resurselor fiscale prin masuri de crestere a gradului de conformare fiscala: potrivit acestui principiu, faptele si actele de comert desfasurate fara respectarea dispozitiilor legale trebuie sanctionate corespunzator pentru a descuraja neconformarea fiscala, iar prin nivelul sanctiunilor aplicate contribuabilii trebuie sa aiba un comportament corectiv fata de achitarea datoriilor la bugetul public. In schimb, sunt necesare o serie de masuri specifice, implementarea facturii electronice, utilizarea sigiliului electronic al marfurilor, utilizarea informatiilor din casele de marcat electronice si altele asemenea.

CAPITOLUL II
Masuri fiscale

Art. III. -
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera noua, lit. j), cu urmatorul cuprins:

" j) impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare."

2. Dupa articolul 18 se introduc trei noi articole, art. 181 -183, cu urmatorul cuprins:

" Art. 181. - Impozit minim
(1) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la art. 15, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care in anul de calcul determina un impozit pe profit, cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit prevederilor alin. (3), sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro a cifrei de afaceri este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. In sensul prezentului alineat, cifra de afaceri a anului precedent reprezinta diferenta dintre veniturile totale (VT) si veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), astfel cum sunt definite la alin. (3).

(2) In situatia in care rezultatul fiscal cumulat la sfarsitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscala sau profit impozabil, inainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenti, potrivit art. 31, contribuabilul determina impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (3).

(3) Impozitul minim pe cifra de afaceri se determina astfel:

IMCA = 1% x (VT - Vs - I - A), unde indicatorii au urmatoarea semnificatie:

IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul;

VT - venituri totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz;

Vs - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz, reprezentand:

(i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;

(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale, care nu sunt cuprinse in indicatorul I;

(v) veniturile din subventii;

(vi) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

Afişează Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 296/2023    Codul fiscal 2024    Declaratia unica 2024    Impozit pe venit 2024    Taxe 2024    Impozite 2024    TVA 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.