din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4400 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

  Publicat: 08 Dec 2023       16920 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati; si

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre autoritatea contractanta.

SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Aparare si securitate

Art. 37

(1) Prezenta lege se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale, cu exceptia celor pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, si a celor pentru care nu se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(2) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1) , in masura in care protectia intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi garantata doar prin masuri mai putin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care autoritatea contractanta le pune la dispozitie in cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(3) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1) , in masura in care aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractanta sa furnizeze informatii a caror divulgare este contrara intereselor esentiale ale securitatii nationale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.

(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru sau concursurilor de solutii in legatura cu care este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) atribuirea si executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a concursului de solutii reprezinta informatii secrete de stat, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia informatiilor clasificate;

b) atribuirea si executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a concursului de solutii necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului, cu conditia ca acestea sa nu poata fi garantate prin masuri mai putin invazive, cum ar fi cerintele prevazute la alin. (2) .

SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Achizitii mixte care implica aspecte de aparare sau securitate

Art. 38

(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, autoritatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract .

(2) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte este cel determinat in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.

(3) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului respectiv se aplica urmatoarele criterii:

a) atunci cand o parte a contractului face obiectul actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective;

b) atunci cand o parte a contractului face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective.

(4) Dispozitiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor si exceptiilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(5) In cazul in care, in legatura cu un anumit contract, sunt aplicabile atat dispozitiile alin. (3) lit. a) , cat si ale alin. (3) lit. b) , se aplica dispozitiile alin. (3) lit. a) .

(6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luata de autoritatea contractanta in temeiul alin. (1) in scopul exceptarii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

(7) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, daca include elemente in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, sau in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in caz contrar.

SUBSECTIUNEA 4: Paragraful 4: Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru si concursuri de solutii care implica aspecte de aparare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internationale

Art. 39

(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate nationala si pe care autoritatea contractanta este obligata sa le atribuie ori sa le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite in unul dintre urmatoarele moduri:

a) printr-un acord sau intelegere internationala, incheiat in conformitate cu Tratatele, intre Romania si una ori mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii ori exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari;

b) printr-un acord sau un aranjament international referitor la stationarea de trupe si care vizeaza operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei tari terte;

c) de catre o organizatie internationala.

(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) lit. a) existente in domeniul lor de activitate .

(3) ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2) .

(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate nationala si care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala ori de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele de achizitie publica/acordurile-cadru sau concursurile de solutii in cauza sunt finantate integral de organizatia ori institutia respectiva.

(5) In cazul contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si al concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala ori de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.

SECTIUNEA 8: Activitati de achizitie centralizate si achizitii comune ocazionale

SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Activitati de achizitie centralizata

Art. 40

Infiintarea de unitati de achizitii centralizate si situatiile si conditiile in care autoritati contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, precum si in care unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate atribuie contracte de achizitie publica/incheie acorduri-cadru de lucrari, produse sau servicii destinate altor autoritati contractante se stabilesc prin hotarare a Guvernului, respectiv prin hotarare a autoritatilor deliberative locale.

Art. 41

(1) Autoritatea contractanta nu aplica dispozitiile prezentei legi pentru achizitiile care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) au ca obiect produse sau servicii achizitionate de la o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;

b) au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate in temeiul unor contracte atribuite de catre o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;

c) au ca obiect lucrari, produse sau servicii a caror achizitie se realizeaza prin utilizarea unui sistem dinamic de achizitii administrat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;

d) au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate printr-un acord-cadru incheiat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, in masura in care identitatea autoritatii contractante a fost prevazuta in cuprinsul anuntului de participare publicat in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de catre unitatea de achizitii centralizate.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta are obligatia de a aplica dispozitiile prezentei legi numai in ceea ce priveste activitatile pe care le realizeaza ea insasi, cum ar fi:

a) atribuirea unui contract in cadrul unui sistem dinamic de achizitii care este administrat de catre o unitate de achizitii centralizate;

b) incheierea unui contract subsecvent prin reluarea competitiei in executarea unui acord-cadru incheiat de catre o unitate de achizitii centralizate;

c) stabilirea, in conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) si c) , a operatorilor economici parte a acordului-cadru care indeplinesc o anumita activitate in executarea unui acord-cadru incheiat de catre o unitate de achizitii centralizate.

Art. 42

Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achizitii centralizate se realizeaza prin mijloace electronice de comunicare, in conformitate cu prevederile art. 64-66 si ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 43

(1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci cand, in conditiile stabilite prin hotararea prevazuta la art. 40, atribuie unei unitati de achizitii centralizate un contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect furnizarea de activitati de achizitie centralizate.

(2) Contractele de achizitie publica de servicii prevazute la alin. (1) pot include si furnizarea de activitati de achizitie auxiliare.

Afişează Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 98/2016    Legea 98/2016 actualizata 2024    Legea achizitiilor publice 2024    Legea achizitiilor actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016