din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2997 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

  Publicat: 10 Jun 2010       32141 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 10 iunie 2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,

(1) Daca in termen de un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare prevazute la art. 176 alin. (1) spitalele nu solicita acreditarea in conditiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice.
(2) Daca spitalele acreditate nu solicita reacreditarea, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii, pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice."

44. La articolul 256, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este excedentar, nu primeste sume in completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) si se constituie numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

45. Articolul 362 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 362
Veniturile prevazute la art. 361 si 363^1, gestionate de Ministerul Sanatatii, sunt folosite pentru:
a) investitii in infrastructura si dotari la spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua autoritatii administratiei publice locale in conditiile stabilite la art. 190^5 alin. (1);
b) finantarea programelor nationale de sanatate derulate prin spitalele publice, potrivit dispozitiilor art. 49^1 lit. b);
c) rezerva Ministerului Sanatatii pentru situatii speciale;
d) sume alocate prin transfer in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) alte destinatii prevazute la art. 93 alin. (1^1), art. 93 alin. (5) si art. 93 alin. (5^1)."

Art. II
In tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "consiliu consultativ" se inlocuieste cu sintagma "consiliu de administratie".


Art. III
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul sanatatii, la propunerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, va aproba, prin ordin, procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor.


Art. IV
(1) Ministerul Sanatatii si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie vor lua masuri pentru infiintarea consiliilor de administratie din cadrul spitalelor, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Consiliile de administratie, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1), sunt obligate ca in termen de 30 de zile de la infiintare sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de manager.
(3) Pana la ocuparea prin concurs a functiei de manager, conducerea spitalelor se realizeaza de catre manageri interimari, potrivit prevederilor art. 178 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In termen de 30 de zile de la numirea managerilor selectati prin concurs, acestia sunt obligati sa organizeze concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director.
(5) Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimara a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii si din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se asigura in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(6) Prevederile alin. (2)i��(5) nu se aplica functiilor de manager si functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, ocupate prin concurs sau licitatie publica la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In aceste cazuri contractele de management, respectiv de administrare vor inceta in cazurile si situatiile prevazute de lege.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In vederea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(2) Sumele care se asigura prin transfer pentru exercitarea atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se aproba anual, prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Ministerului Sanatatii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in care functioneaza institutiile respective se face de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau de catre autoritatile/institutiile de sanatate publica nationale.
(3) In vederea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si d), sumele necesare se asigura in baza unui contract incheiat de catre acestea cu directiile de sanatate publica, in conditiile legii.
(4) Ministerul Finantelor Publice este abilitat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2010."

2. La articolul 16, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) alte unitati sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgenta prevazute la art. 19."

3. La articolul 17, alineatul (5) se abroga.

4. La articolul 17, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Dupa finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul aproba prin hotarare mentinerea managementului asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi la autoritatile administratiei publice locale si, dupa caz, la Primaria Municipiului Bucuresti."

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Lista unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, pana la data de 1 iulie 2010."
Afişează OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Spitale    Descentralizare    OUG 48/2010    Legea 95/2006    OUG 162/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu