Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       37361 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(protectia persoanelor cu handicap). Reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada de timp cu incidenta asupra prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata,
luand in considerare prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora pensiile militare de stat nu mai sunt integrate sistemului public de pensii,
tinand seama de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv modificarile si completarile intervenite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 care vizeaza reformarea sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati,
luand in considerare ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a redus numarul contributiilor sociale obligatorii, angajatorul urmand ca, in continuare, sa stabileasca, sa retina, sa declare si sa plateasca obligatiile datorate,
tinand seama de faptul ca prin aceste reglementari au fost transferate contributiile sociale obligatorii in sarcina salariatului, se impune reglementarea de urgenta a modalitatilor de achitare a unor drepturi care, anterior modificarilor legislative, erau in sarcina angajatorului.
Avand in vedere faptul ca noile modificari ale Codului fiscal intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018, corelarea acestora cu prevederile celor doua acte normative modificate prin prezenta ordonanta de urgenta nu se poate face ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.
De asemenea, existenta unor paralelisme legislative la nivelul legislatiei din domeniul pensiilor publice ar face imposibila implementarea, aplicarea noilor prevederi din domeniul fiscal.
In vederea evitarii unei grave atingeri aduse principiilor echitatii si egalitatii de tratament intre asiguratii sistemului de pensii, dar si pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei solutii imediate
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Art. I. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) asigurat - persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi;``.
2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abroga.
3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``c) contract de asigurare sociala - contractul incheiat, voluntar, intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta sau in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
(...)
e) declaratie individuala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste, in sistemul public de pensii, stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;
f) declaratie nominala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;``.
4. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abroga.
5. La articolul 3 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``l) punctaj lunar - numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;``.
6. La articolul 3 alineatul (1), litera q) se abroga.
7. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera v) se introduc trei noi litere, literele w), x) si y), cu urmatorul cuprins:
``w) castig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, conform legislatiei in vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;
x) nevazator- persoana care prezinta deficienta vizuala grava, din cauza careia este incadrata in grad de handicap grav; />y) venituri din activitati dependente - venituri din salarii si venituri asimilate salariilor.``
8. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.
9. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Administrarea sistemului
public de pensii se realizeaza prin CNPP, care functioneaza si indeplineste atributiile prevazute de prezenta lege."
10. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;``.
11. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera c) se abroga.
12. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.``
13. La articolul 6 alineatul (1), punctul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``IV. persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, conform prevederilor Codului fiscal.``
14. La articolul 6, punctul V se abroga.
15. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie .``
16. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organul fiscal central, declaratia nominala de asigurare.
(...)
(3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in Codul fiscal.``
17. Articolul 8 se abroga.
18. Articolul 9 se abroga.
19. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.