Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

  Publicat: 08 Jan 2019       11895 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Publicata in Monitorul Partea I nr. 13 din 07.01.2019

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exista control comun atunci cand doua sau mai multe intreprinderi sau persoane au posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei alte intreprinderi.
inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.


Articolul 58. - Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instantei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.

Articolul 59. -
In scopul apararii drepturilor sale, persoana vizata are dreptul de a mandata un organism, o organizatie sau o asociatie, care nu are scop lucrativ, constituita in conditiile legii, ale carei obiective statutare sunt de interes public si care este activa in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, sa depuna plangerea in numele sau si sa exercite in numele sau drepturile prevazute de prezenta lege.

Articolul 60. - (1) Orice persoana care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operatiuni de prelucrare ilegale sau a oricarei actiuni care incalca dispozitiile prezentei legi are dreptul de a obtine despagubiri, in conditiile legii, pentru prejudiciul cauzat de operator sau de o alta autoritate competenta .
(2) Daca, in situatia prelucrarilor automate de date cu caracter personal, nu este posibila determinarea operatorului de date cu caracter personal care a cauzat prejudiciul, fiecare dintre operatorii de date cu caracter personal implicati in operatiunea de prelucrare este considerat a fi responsabil.

Articolul 61. - (1) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a obligatiilor acestora in conformitate cu art. 11 si 22-42 din prezenta lege.
(2) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a dispozitiilor art. 10 din prezenta lege.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 100.000 lei.
(4) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a normelor prevazute la art. 5.
(5) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a drepturilor persoanelor vizate in conformitate cu art. 12-21.
(6) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a dispozitiilor referitoare la transferurile de date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala, in conformitate cu art. 44-49.
(7) Constituie contraventie incalcarea de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator a dispozitiilor emise de catre autoritatea de supraveghere in temeiul art. 53 alin. (2) sau neacordarea accesului autoritatii de supraveghere, prin incalcarea dispozitiilor art. 53 alin. (1).
(8) Contraventiile prevazute la alin. (4) - (7) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei pana la 200.000 lei.

Articolul 62. - (1) In cazul constatarii incalcarii prevederilor prezentei legi de catre operator sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de operator, autoritatea de supraveghere incheie un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului, conform art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protectia datelor, si la care anexeaza un plan de remediere.
(2) Termenul de remediere se stabileste in functie de riscurile asociate prelucrarii, precum si demersurile necesar a fi indeplinite pentru asigurarea conformitatii prelucrarii.
(3) In termen de 10 zile de la data expirarii termenului de remediere, autoritatea de supraveghere poate sa reia controlul .
(4) In cazul in care operatorul sau, dupa caz, persoana imputernicita de operator constata ca nu poate indeplini in termenul stabilit, din motive intemeiate, o parte din masurile dispuse prin planul de remediere, notifica autoritatea de supraveghere cu privire la acest aspect cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului, putand solicita totodata prelungirea termenului initial.
(5) Autoritatea de supraveghere analizeaza solicitarea de prelungire a termenului si comunica raspunsul operatorului sau, dupa caz, persoanei imputernicite de catre operator, in termen de 7 zile de la primirea cererii.
(6) Daca autoritatea de supraveghere considera justificata cererea operatorului sau, dupa caz, a persoanei imputernicite de catre operator, poate prelungi termenul de remediere cu pana la 30 de zile. In caz contrar, se aplica prevederile de la alin. (3).
(7) Responsabilitatea indeplinirii masurilor de remediere revine operatorului sau, dupa caz, persoanei imputernicite de operator, care, potrivit legii, poarta raspunderea contraventionala pentru faptele constatate.
(8) Modelul planului de remediere care se anexeaza la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este prevazut in anexa la prezenta lege.

Articolul 63. - Daca, la reluarea controlului, autoritatea de supraveghere constata faptul ca operatorul nu a adus la indeplinire in totalitate masurile prevazute in planul de remediere, aceasta, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte, poate aplica sanctiunea contraventionala a amenzii.

Articolul 64. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 12 iulie 2012, se abroga.
Afişează Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GDPR    Legea 102/2005    Protectia datelor    Legea 363/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP