Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       3160 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata si functioneaza in temeiul art. 126 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 18-34 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prezentului regulament.

Articolul 2

(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii - Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal - si Sectiile Unite.

(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum si completurile de 5 judecatori.

(3) In structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza urmatoarele compartimente:

a) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

b) Cancelaria;

c) Departamentul economico-financiar si administrativ;

d) Biroul de informare si relatii publice;

e) Compartimentul de audit public intern;

f) Compartimentul arhiva generala.

Articolul 3

In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor si al continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective.

Articolul 4

(1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectueaza prin programul ECRIS, atat la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cat si la nivelul completurilor de 5 judecatori, cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta.

(2) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se genereaza, prin programul ECRIS, numarul unic de dosar la nivel national, format din numarul din registrul general electronic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, numarul identificator al instantei - (1) - si anul inregistrarii dosarului.

(3) Dovezile de repartizare aleatorie a cauzei se ataseaza la dosar si constau in:

a) rezolutia tipizata prin care se dispune repartizarea, semnata de presedintele sectiei ori de judecatorul desemnat (se vor mentiona in intregime numele si prenumele), iar pentru dosarele inregistrate la Completurile de 5 judecatori, de vicepresedintele cu atributii in materie civila sau penala, dupa caz;

b) rezolutia prin care se atesta repartizarea aleatorie, semnata de persoana desemnata in acest scop (se vor mentiona in intregime numele si prenumele);

c) lista cauzelor repartizate in ziua respectiva, generata de programul ECRIS.

(4) Toate modificarile aduse repartizarii dosarelor vor fi evidentiate in sistemul informatic si vor fi consemnate in procese-verbale care se pastreaza in mape separate.

Articolul 5

(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori.

(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza magistrati-asistenti, stabiliti prin statul de functii.

(3) Inalta Curte de Casatie si Justitie se incadreaza cu personal auxiliar de specialitate, personal conex, functionari publici si personal contractual.

CAPITOLUL II

Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 6

Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de presedinte, 2 vicepresedinti si Colegiul de conducere .

SECTIUNEA 1

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 7

(1) Presedintele reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in relatiile interne si internationale.

(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite, putand delega aceasta calitate oricaruia dintre vicepresedinti sau managerului economic.

(3) In exercitarea atributiilor de conducere, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie emite ordine si decizii.

Articolul 8

Presedintele are urmatoarele atributii privind activitatea structurilor de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) convoaca Colegiul de conducere trimestrial sau ori de cate ori este necesar;

b) prezideaza Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) convoaca adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) prezideaza adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia cazului in care adunarea generala se intruneste pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;

e) supune Colegiului de conducere, spre dezbatere si aprobare sau avizare, masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si poate consulta adunarea generala a judecatorilor in privinta acestora.

Articolul 9

(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a completurilor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) conduce activitatea Sectiilor Unite si prezideaza sedintele acestora;

b) prezideaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si completul de 5 judecatori, in cazul in care a fost desemnat sa faca parte din complet prin tragere la sorti, iar in cadrul sectiilor, orice complet, cand participa la judecata, potrivit legii;

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 Curtea de Apel Constanta

Evidenta zilnica si reala a timpului de lucru. Precizarea orei de inceput si a orei de sfarsit pentru fiecare angajat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu Jiu - Sentinta civila nr. 1803 din data de 25 Martie 2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020

Cuantificarea prejudiciilor materiale si morale in cazul accidentelor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti - Sentinta Penala nr. 358 din 25.04.2019

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Refuzul angajatorului de aproba cererea de concediu fara plata. Concediere ca urmare a neindeplinirii atributiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 4839 din data de 01.10.2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu