Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

  Publicat: 19 Aug 2020       6501 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.

4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1), primaria are obligatia sa afiseze timp de 45 de zile lucratoare oferta de vanzare la sediul sau si, dupa caz, pe pagina de internet a acesteia.

(3) Primaria are obligatia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare structura centrala, respectiv directiilor pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri teritoriale, dupa caz, precum si Agentiei Domeniilor Statului un dosar care sa cuprinda lista preemptorilor, copiile cererii de afisare a ofertei de vanzare si ale documentelor doveditoare prevazute la alin. (1), procesul- verbal de afisare a ofertei, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei."

5. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu urmatorul cuprins:

"(5) Primaria are obligatia de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul prevazut la art. 41 alin. (3), in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei.

(6) In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria are obligatia sa notifice titularilor dreptului de preemptiune, la domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul acestora, inregistrarea ofertei de vanzare; in cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu pot fi contactati, notificarea se va face prin afisarea la sediul primariei sau pe site-ul primariei.

(7) Procedura privind notificarea titularilor dreptului de preemptiune cu privire la inregistrarea ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) In cazul in care suprafata de teren care face obiectul intentiei de vanzare se afla la limita a doua teritorii administrative, primaria va instiinta autoritatea publica locala cu care aceasta se invecineaza, care la randul ei va notifica titularii drepturilor de preemptiune, cu respectarea prevederilor alin. (6)."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. -

(1) Titularul dreptului de preemptiune trebuie ca, in termenul de 45 de zile lucratoare, sa isi manifeste in scris intentia de cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata. Primaria va afisa, inclusiv pe site-ul propriu, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acceptarii ofertei de vanzare, datele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afisare pe site-ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, dupa caz.

(2) Comunicarea acceptarii ofertei vanzatorului se inregistreaza la primarie de catre titularul dreptului de preemptiune insotita de documentele justificative, prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de rang diferit isi manifesta in scris intentia de cumparare, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.

(4) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de acelasi rang isi manifesta in scris intentia de cumparare si niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.

(5) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior ofera un pret superior celui din oferta de vanzare sau celui oferit de ceilalti preemptori de rang superior lui care accepta oferta, vanzatorul poate relua procedura, cu inregistrarea ofertei de vanzare cu acest pret, cu respectarea prevederilor art. 4.

(6) Procedura prevazuta la alin. (5) se va desfasura o singura data, in termen de 10 zile de la implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2).

(7) In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea comunicarii de acceptare a ofertei de vanzare, primaria are obligatia sa transmita structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare a preemptorilor, potentiali cumparatori, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor legale.

(8) Daca, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), primaria constata ca niciunul dintre titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, se aplica dispozitiile art. 41 alin. (3) si art. 6 alin. (5). Vanzarea terenului la un pret mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare prevazuta la art. 6 alin. (1), in conditii mai avantajoase decat cele aratate in aceasta ori cu nerespectarea conditiilor prevazute la art. 41 atrage nulitatea absoluta.

(9) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), respectiv in termenul de 10 zile prevazut la alin. (6), vanzatorul modifica datele inscrise in oferta de vanzare, acesta reia procedura de inregistrare a cererii prevazute la art. 6 alin. (1), cu respectarea dispozitiilor prezentei legi."

7. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:

"Art. 71. -

(1) Inainte de implinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (2), vanzatorul poate depune la primaria unde a fost inregistrata cererea de afisare a ofertei de vanzare o cerere prin care solicita retragerea ofertei. In acest caz, primaria va incheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevazute de prezenta lege si va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz, si Agentiei Domeniilor Statului.

(2) In cazul in care, inainte de implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), unul dintre titularii dreptului de preemptiune care si-au manifestat acceptarea ofertei inregistreaza la primarie o cerere de renuntare la comunicarea de acceptare, se aplica prevederile art. 4."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. -

(1) Avizul final necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, pentru cazurile prevazute la art. 4, se emite de catre structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.

(2) Avizul necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, pentru cazul prevazut la art. 41 alin. (1) si (2) sau la art. 71 alin. (2), se emite de catre structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.

(3) Anularea avizelor prevazute la alin. (1) si (2) emise de structura centrala sau structurile teritoriale intervine ca urmare a decesului vanzatorului sau a decesului preemptorului, inainte de incheierea contractului de vanzare sau anterior pronuntarii hotararii judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, dupa caz.

(4) Autoritatea emitenta a avizelor prevazute la alin. (1) si (2) poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate."

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. -

(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 si 41 se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevazut la art. 7 alin. (6) si (9). In cazul indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, vor emite avizul/avizul final necesar incheierii contractului de vanzare, prevazut la art. 9 alin. (1) si (2).

(2) In cazul in care niciun preemptor nu si-a manifestat intentia de cumparare, verificarea indeplinirii conditiilor de catre potentialii cumparatori, prevazute la art. 41, se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, in termen de 10 zile lucratoare de la indeplinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (5), dupa caz, si se emite avizul prevazut de art. 9 alin. (2).

(3) In situatia in care, in urma verificarilor de catre structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, se constata ca preemptorul ales sau potentialul cumparator nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare prevazut la alin. (1) si (2).

(4) Avizele prevazute la alin. (1)-(3) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru o perioada de 30 de zile .

(5) In situatia in care nu s-a inregistrat nicio oferta de cumparare, la expirarea termenului prevazut la art. 41 alin. (3), in termen de 10 zile lucratoare, primariile emit procesul-verbal de finalizare a procedurii. Procesul-verbal se elibereaza vanzatorului si se comunica structurii centrale sau structurilor teritoriale, dupa caz.

(6) Procedura de emitere si de eliberare a avizelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

10. Articolul 11 se abroga.

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) In exercitarea atributiilor care rezulta din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu structurile subordonate, dupa caz:

a) asigura publicarea ofertelor de vanzare pe site-ul propriu;

b) asigura verificarea exercitarii dreptului de preemptiune;

c) verifica indeplinirea conditiilor legale de vanzare de catre preemptorul sau potentialul cumparator, prevazute de prezenta lege;

d) emite avizele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (3) necesare incheierii contractului de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

e) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege, prin personalul imputernicit, conform prevederilor art. 17.

(2) Se instituie Registrul unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan, denumit in continuare Registru unic, sistem electronic, constituit pe baza datelor si informatiilor furnizate de catre autoritatile administratiei publice locale, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(3) Registrul unic se realizeaza, se actualizeaza si se administreaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

(4) Institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale datele si informatiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale si actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate in extravilan.

(5) Procedura privind realizarea, actualizarea si administrarea Registrului unic, precum si modalitatile de transmitere a datelor si informatiilor de catre institutiile prevazute la alin. (2) se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Afişează Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 175/2020    preemtiune    preemtiune teren extravilan    interdictie vanzare    exercitarea dreptului de preemptiune    controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune    procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Legea nr. 10/2001. Dreptul de optiune al chiriasilor in ceea ce priveste vanzarea imobilelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 460 din 09.04.2012

Drept de preemtiune. Cerinte pentru a prelua bunul scos la licitatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Sectia II Comerciala

Suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.631 din data 06.03.2012

Suspendare executare act administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1219 din data 05.03.2012

Contract de vanzare-cumparare monument istoric. Drept de preemtiune. Exercitarea dreptului in conditiile legii 422/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2054 din 24 aprilie 2012

Vanzarea spatiului locativ. Contract de inchiriere
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 27 din data 22.01.2010

Drept de preemtiune asupra bunului urmarit. Cerinte pentru a prelua bunul scos la licitatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, s. com., de cont. adm. si fisc., dec. nr. 113/R/24 februarie 2011Articole Juridice

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile urmarite silit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului
Sursa: CSM