din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4953 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 53/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea 53/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 27 Apr 2011       74068 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 53/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 26 aprilie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru

Forma actualizata 2024 a Legii 80/1995 >>>>AICI

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Arta. I
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 6, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) si alin. 2^1 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului roman in exercitarea functiilor prevazute cu grad de general/similar, fara a beneficia de drepturi suplimentare conferite de aceasta calitate . ."

2. La articolul 8, dupa alineatul 1 se introduce doua noi alineate, alineate 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate au obligatia sa participe la misiuni in afara teritoriului statului roman, in functie de cerintele Ministerului Apararii Nationale, pentru indeplinirea obligatiilor asumate de Romania prin conventii si tratate internationale.Poate
face exceptie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care intampina greutati familiale deosebite si se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) formeaza o familie monoparentala;
b) este intretinator unic de familie, al copilului/fratelui/ parintelui;
c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori , dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti la institutiile militare de invatamant ori sunt invalizi de gradul I sau II ori acestia executa o pedeapsa privativa de;
d) sotul este grav bolnav, incadrat in gradul I sau II de invaliditate;
e) ambii soti sau frati ar urma sa participe la misiune in aceeasi perioada si nu isi exprima acordul in acest sens;
f) in caz de calamitati naturale."

3. La articolul 9, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) suportarea catre Ministerul Apararii Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile de stabilitate prin ordin al ministrului apararii nationale."

4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Arta. 14^1
In timp de pace, cadre militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, in urmatoarele situatii:
a) solicita sa isi urmeze sotia sau sotul trimis in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autoritati administrative autonome, organe ori alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru indeplinirea unei misiuni permanente in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile. consulare sau la alte reprezentante nationale, structura si comandamente din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, pentru o perioada mai mare de 6 luni;
b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar in structurale din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii ministrului apararii nationale.
Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe durata determinata, de cel mult un an.
Concediile fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba de catre ministrul apararii nationale sau de catre comandantii stabiliti de acesta.
Ministrul apararii nationale poate prelungi durata concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 cu cel mult un an.
In perioada concediului fara plata, acordate potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din functie si nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale, cu exceptia celui privind folosirea locuintei de serviciu, in cazul cand se dispune de aceasta.
Perioada concediului fara plata nu constituie vechime in serviciul pentru stabilitatea pensiei, vechime in activitate pentru acordarea Semnului onorific In Serviciul Patriei si/sau pentru acordarea gradatiei urmatoare in conditiile legii.
In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a) si alin. 2, la stabilitatea stagiului in gradul pe care il ingrijeste la cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu 3 patrimi din durata concediului fara plata .
In situatia prevazuta la alin. 1 lit. b), la stabilitatea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului fara plata .
La incetarea concediului fara plata, institutia are obligatia de a numi cadrul militar pe o functie vacanta sau sa il puna la dispozitie in vederea incadrarii." 5.

La articolul 15, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate, femei si barbati, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare." 6.

La articolul 19, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite de stabilitate a ministrului apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, de studii, vacante si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitatea obligata sa se prezinte la unitatile militare de care. apartin, in cel mai scurt timp posibil."

7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani. ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.
Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare."

8. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea 53/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 80/1995    Militari    Legea 53/2011    Cadre militare    Legea 652/2001

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro