Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 304/2015 - emisiunile de obligatiuni ipotecare

Legea nr. 304/2015 - emisiunile de obligatiuni ipotecare

  Publicat: 07 Dec 2015       9166 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 4 decembrie 2015.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Suma platita de utilizator la terminarea creditului, daca isi exercita optiunea de a cumpara bunul.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(Bond issue) Obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Bond issue) Obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.- Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului general si a conditiilor pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare de catre emitenti, persoane juridice romane, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor.

Art. 2.- In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) administrator de portofoliu - entitate a carei activitate principala se afla in sfera activitatilor incluse in cadrul sectorului intermedierii financiare si a asigurarilor, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala, si care administreaza portofolii de creante, in conditiile sectiunii a 2-a din cap. V;
b) agent - persoana care isi desfasoara activitatea in conditiile sectiunii a 3-a din cap. IV; c) Arhiva Electronica - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
d) creanta imobiliara - orice drept de creanta care izvoraste dintr-un contract de credit pentru investitii imobiliare; e) credit pentru investitii imobiliare - orice credit care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) este integral garantat cu ipoteca imobiliara sau cu drepturi echivalente asupra bunurilor imobile; si (ii) este acordat in scopul dobandirii ori mentinerii dreptului de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii realizate ori care urmeaza sa se realizeze, in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori in scopul rambursarii unui asemenea credit;
f) drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale cu care este garantata o creanta, inclusiv ipotecile mobiliare si imobiliare si drepturile de creanta decurgand din contractele de asigurare a imobilelor aduse in garantie si din contractele de asigurare de viata;
g) emitent - o institutie de credit in sensul prevazut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, persoana juridica romana, care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 3 lit. a), lit. b), cu exceptia cooperativelor de credit, si lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a acordat sau a preluat prin cesiune ori orice alta forma de transfer creante imobiliare si care a emis, emite sau intentioneaza sa emita obligatiuni ipotecare sau careia ii sunt transferate obligatii aferente obligatiunilor ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent;
h) investitor sau detinator de obligatiuni ipotecare - orice persoana care detine in nume propriu obligatiuni ipotecare;
i) investitor calificat - persoana sau entitatea definita potrivit art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) IFRS - Standardele internationale de raportare financiara, incluzand Standardele internationale de contabilitate, si interpretarile lor, in cea mai recenta versiune a acestora adoptata de Comisia Europeana in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, care se aplica in conditiile prevazute de Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) obligatiuni ipotecare - titlurile de datorie emise in baza unui portofoliu de creante constituit conform prevederilor prezentei legi;
l) persoana afiliata-persoana fizica sau juridica care, potrivit art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, actioneaza in mod concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;
m) portofoliu de creante - totalitatea creantelor imobiliare si a altor active financiare, impreuna cu drepturile accesorii, precum si a instrumentelor financiare derivate, cu care emitentul garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate printr-una sau mai multe emisiuni de obligatiuni ipotecare;
n) Registru de evidenta interna - registrul tinut de emitent pentru portofoliul de creante, in conformitate cu prevederile sectiunii 1 din cap. IV, in care sunt inregistrate elementele incluse in portofoliul de creante;
o) SEE - Spatiul Economic European;
p) valoare nominala - valoarea reprezentand principalul creantei;
q) valoare reziduala - suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a unei creante;
r) valoare de referinta a proprietatii - tipul de valoare pe baza caruia se determina valoarea bunului imobil, stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari emise in aplicarea prezentei legi.

Art. 3.- Se interzice oricarei persoane utilizarea denumirii obligatiuni ipotecare, derivate sau traduceri ale acesteia, in prospectul de emisiune sau in orice material promotional ori de informare adresat potentialilor investitori, cu privire la caracteristicile unor obligatiuni care nu sunt emise in conditiile prezentei legi.

CAPITOLUL II Activitatea de emisiune de obligatiuni ipotecare

style="text-align: justify;">

SECTIUNEA 1 Aprobarea emisiunii de obligatiuni ipotecare

Art. 4.- (1) In vederea efectuarii fiecarei emisiuni de obligatiuni ipotecare, emitentul trebuie sa obtina o aprobare de emisiune din partea Bancii Nationale a Romaniei
(2) La evaluarea unei cereri de aprobare, Banca Nationala a Romaniei are in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) emitentul sa dispuna de capacitatea de a asigura respectarea cerintelor prevazute de prezenta lege pentru emiterea de obligatiuni ipotecare si de o situatie financiara curenta si de perspectiva, de natura sa asigure premisele protejarii intereselor investitorilor si ale altor creditori;
b) emisiunea de obligatiuni ipotecare sa nu aiba un efect negativ asupra stabilitatii financiare
(3) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari privind modul de evaluare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2) si documentatia necesara in acest sens, pentru obtinerea aprobarii de a efectua o emisiune de obligatiuni ipotecare /> (4) Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare in termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre emitent
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei comunica emitentului, daca este cazul, documentele care nu au fost prezentate sau nu corespund cerintelor prevazute, in vederea depunerii acestora in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solicitarii. Pana la depunerea documentelor corespunzatoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, termenul prevazut la alin. (4) se suspenda
(6) Banca Nationala a Romaniei comunica in scris solicitantului hotararea sa cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, insotita de motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii
(7) Dupa aprobarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, Banca Nationala a Romaniei comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara informatiile prevazute la art. 85 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare
(8) Prevederile alin. (1), (2) si ale alin. (4)-(6) se aplica si emitentilor care preiau prin transfer sub orice forma obligatii aferente obligatiunilor ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent.

Art. 5.- Aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, acordata potrivit art. 4, nu exonereaza emitentul de obligatia de a supune spre aprobare autoritatii competente din statul membru de origine, determinat conform legislatiei pietei de capital, prospectul intocmit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 24 din prezenta lege.

SECTIUNEA a 2-a Respingerea unei cereri de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare

Art. 6.- Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de aprobare pentru efectuarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si/sau emitentul nu a depus, in termenul prevazut la art. 4 alin. (5), documentatia completa si intocmita corespunzator cerintelor stabilite.

SECTIUNEA a 3-a Retragerea aprobarii acordate in vederea efectuarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare

Art. 7.- (1) Banca Nationala a Romaniei poate retrage aprobarea de emisiune acordata potrivit prevederilor art. 4 in urmatoarele cazuri:
a) emitentul nu a emis obligatiuni ipotecare in termen de un an de la data aprobarii emisiunii;
b) nu mai sunt respectate prevederile din prezenta lege si din reglementarile emise in aplicarea acesteia si emitentul nu dovedeste ca exista perspective pentru remedierea in cel mai scurt timp a acestei situatii
(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a aprobarii se comunica de indata in scris emitentului, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii.

CAPITOLUL III Portofoliul de creante

Afişează Legea nr. 304/2015 - emisiunile de obligatiuni ipotecare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    obligatiuni ipotecare    BNR    O.U.G. nr. 99/2006    O.U.G. nr. 32/2012    O.U.G. nr. 39/1996    O.U.G. nr. 21/1992    Legea nr. 227/2006    Legea nr. 31/1990    Legea nr. 85/2014    Legea nr. 297/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU – Sentinta nr. 462/21.09.2020

Actiune in anularea unui incident de plata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 217 din 3 februarie 2016

Constatarea caracterului politic al condamnarilor penale potrivit Legii 221/2009
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sectia Civila - Sentinta civila nr 658 din 11.04.2012

Restrictie domiciliara, Masura administrativa cu caracter politic. Daune morale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2 din data 10.01.2011

Asigurare de raspundere civila. Plata suma reprezentand despagubiri pentru reparatii autovehicul
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 6706 din data 20.06.2011

Acordare despagubiri pentru prejudiciu moral si material suferit prin condamnarea politica
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 647 din data 01.04.2011

Uneltire contra ordinii sociale. Condamnari cu caracter politic. Acordare despagubiri civile
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 658 din data 11.04.2012

Somatie de plata. Creante lichide, certe, exigibile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta comerciala nr. 191 din data 04.02.2010

Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1122 din 21 februarie 2003Articole Juridice

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lamuririle cerute la institutul de emisiune. Art. 182 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sfaturi pentru consumatori la semnarea actelor aditionale de modificare a contractelor de credit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarile aduse de OUG 50/2010 in raporturile client-banca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Operatiunile valutare in acceptiunea Regulematului BNR
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se produce un atac speculative. Explicatia consilierului Guvernatorului
Sursa: blogul lui Dan Popa

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA