Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

  Publicat: 26 Jan 2017       8269 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 6/2017 - modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).


(3) Persoanele singure si familiile prevazute la alin. (2) sunt definite in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevazuta la alin. (1) se intelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.

(5) in situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.

(6) Prima de relocare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 763. - (1) Prima de relocare prevazuta la art. 762 se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare prevazute la art. 732, la art. 74, respectiv la art. 75.

(2) Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.

(3) Nu beneficiaza de prima de relocare:

a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;

b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);

e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;

f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca .

g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca .

(4) Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada

de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii .

Art. 764. (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 762 alin. (1), in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;

c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de relocare potrivit art. 762 alin. (1) in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, intr-o perioada de 12 luni de la angajare .``

Art. IX. - In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. X. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. XI. - Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) se efectueaza la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei din statul de cetatenie sau resedinta, cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, denumit in continuare M.R.P., sau la sediul M.R.P. Modelul declaratiei si modalitatea de certificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege."

2. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

``(41) Misiunile diplomatice si oficiile consulare transmit M.R.P. declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), prevazuta in anexa, respectiv evaluarea emisa in conformitate cu alin. (1) lit. b).``

3. La articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(5) Datele cu privire la romanii de pretutindeni vor fi pastrate de catre Ministerul Afacerilor Externe si M.R.P., cu respectarea legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor personale.``

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``Art. 7. - (1) Autoritatile competente din Romania pentru

aplicarea, respectiv coordonarea aplicarii prevederilor prezentei legi sunt M.R.P, si, dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E.

(2) Alte institutii din Romania cu competente in domeniu, potrivit legislatiei in vigoare, vor acorda intregul sprijin M.R.P, pe baza de parteneriat institutional.

(3) M.A.E. va asigura prezenta, in cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei din statele unde exista insemnate comunitati romanesti, a unui diplomat cu atributii pentru relatia cu romanii de pretutindeni, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si in fondurile alocate cu aceasta destinatie.

(4) Fondurile pentru functionarea M.R.P. si realizarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se asigura de la bugetul de stat .

(5) Atributiile principale ale M.R.P. sunt urmatoarele:

a) elaboreaza si aplica, in colaborare cu alte institutii cu competente in domeniu, strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate romanilor de pretutindeni;

b) elaboreaza, propune si avizeaza proiecte de acte normative consacrate consolidarii raporturilor statului roman cu romanii de pretutindeni si participa, in coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidenta asupra situatiei romanilor de pretutindeni;

c) asigura, in coordonare cu M.A.E., participarea in comisiile mixte privind minoritatile nationale, stabilite in temeiul tratatelor internationale la care Romania este parte;

d) dezvolta parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale romanilor care traiesc in afara granitelor, prin acordarea de finantari nerambursabile catre entitati publice sau private din tara si din afara frontierelor Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta activitate, cu modificarile ulterioare, in vederea exercitarii drepturilor culturale prevazute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, in beneficiul romanilor de pretutindeni;

e) stabileste si dezvolta raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale insarcinate cu problematica minoritatilor nationale din tarile de cetatenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii nationale romanesti, pe principiul reciprocitatii si conform normelor internationale in materie;

f) dezvolta, in colaborare cu M.A.E., relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care au competente in domeniul protectiei drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;

g) monitorizeaza, impreuna cu M.A.E., modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;


h) colaboreaza strans cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu competente in domeniu;

i) sprijina infiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrisa si audiovizuala ale romanilor de pretutindeni;

j) sprijina casele limbii si culturii romane si centrele culturale ale comunitatilor romanesti de pretutindeni;

k) sprijina consolidarea catedrelor, lectoratelor si bibliotecilor de limba romana din strainatate, precum si infiintarea unor catedre de romanistica;

Afişează OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2017    OUG 28/2013    Investitii    Dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.