Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       13861 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
4. conducere - organul de conducere, de administrare sau de control al societatilor si intermediarilor principali, cu particularitatile sistemului unitar sau dualist, dupa caz, potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul intermediarilor principali, institutii de credit sau firme de investitii, potrivit definitiei prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul nr. 575/2013), prin conducere se intelege persoana/persoanele cu atributii de conducere a activitatii de distributie care face/fac parte din organul de conducere;
5. consultanta - furnizarea unei recomandari personalizate unui client sau potential client, la cererea acestuia sau la initiativa distribuitorului de asigurari, in legatura cu unul sau mai multe contracte de asigurare;
6. distribuitor de asigurari - intermediar de asigurari, intermediar de asigurari auxiliare sau asigurator;
7. distribuitor de reasigurari - intermediar de reasigurari sau reasigurator;
8. distribuitor - persoanele prevazute la pct. 6 si 7;
9. distributie de asigurari - activitatea care consta in consultanta cu privire la contracte de asigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfasurarea altor actiuni premergatoare in vederea incheierii unor astfel de contracte, in incheierea unor astfel de contracte sau in asistenta pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, in special in cazul unei solicitari de despagubiri, inclusiv furnizarea de informatii privind unul sau mai multe contracte de asigurare in conformitate cu criteriile selectate de clienti pe un site sau prin alte mijloace de comunicare si alcatuirea unui clasament al produselor de asigurare, inclusiv comparatii de pret si de produse, sau o reducere la o prima, in cazul in care clientul are posibilitatea de a incheia in mod direct sau indirect un contract de asigurare prin utilizarea unui site sau a altor mijloace de comunicare;
10. distributie de reasigurari - activitatea care consta in consultanta cu privire la contracte de reasigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfasurarea altor actiuni premergatoare in vederea incheierii unor astfel de contracte, in incheierea unor astfel de contracte sau in asistenta pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, in special in cazul unei solicitari de despagubire, inclusiv in cazul in care sunt desfasurate de un reasigurator fara interventia unui intermediar de reasigurari;
11. intermediar de asigurari - persoana fizica sau juridica, alta decat o societate sau angajatii acesteia si alta decat un intermediar de asigurari auxiliare, care initiaza sau desfasoara activitate de distributie de asigurari in schimbul unei remuneratii;
12. intermediar de asigurari auxiliare - persoana fizica sau juridica, alta decat o institutie de credit sau o firma de investitii in sensul definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013, care initiaza sau desfasoara, in schimbul unei remuneratii, activitati de distributie de asigurari in mod auxiliar, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) sa nu desfasoare activitatea de distributie de asigurari ca activitate profesionala principala;
b) sa distribuie numai produse de asigurare care sunt complementare unui bun sau serviciu;
c) produsele de asigurare in cauza exclud riscurile din asigurarile de viata si de raspundere civila, cu exceptia cazului in care acoperirea unor astfel de riscuri este complementara bunului sau serviciului oferit ca parte a activitatii sale profesionale principale;
13. intermediar de reasigurari - persoana fizica sau juridica, alta decat un reasigurator sau angajatii acestuia, care initiaza sau desfasoara activitate de distributie de reasigurari in schimbul unei remuneratii;
14. intermediar - persoanele prevazute la pct. 11 si 13;
15. intermediar principal - intermediar, persoana juridica, ce desfasoara activitate de distributie ulterior obtinerii autorizarii de catre A.S.F. si institutiile de credit sau firmele de investitii potrivit definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013 care obtin avizul A.S.F.pentru desfasurarea activitatii de distributie;
16. intermediar secundar - intermediar sau intermediar de asigurari auxiliare, persoana fizica sau juridica, inregistrata la A.S.F., care desfasoara activitate de distributie sub deplina raspundere a unui intermediar principal sau a uneia sau mai multor societati, dupa caz, si institutiile de credit sau firmele de investitii, potrivit definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013, care desfasoara activitate de distributie sub deplina raspundere a uneia ori mai multor societati, dupa caz;
17. loc principal de desfasurare a activitatii - resedinta sau sediul central, dupa caz, de unde este condusa activitatea principala a intermediarilor si a intermediarilor de asigurari auxiliare;
18. participatie calificata - detinerea directa sau indirecta din drepturile de vot sau actiunile ori partile sociale care, cumulat, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unui distribuitor ori ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor ori asociatilor;
19. prevederi legale:
a) prezenta lege si reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea acesteia, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) actele sau regulamentele delegate, standardele tehnice de reglementare, cele de aplicare, actele de punere in aplicare si alte acte emise de Comisia Europeana sau de Consiliul si Parlamentul European, cu aplicabilitate directa in statele membre;
20. principiul documentarii - principiu potrivit caruia procesele desfasurate de distribuitori, inclusiv cel decizional, si procesul de supraveghere realizat de A.S.F. sunt fundamentate prin documente justificative;
21. principiul proportionalitatii - principiu care are in vedere natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente activitatii desfasurate de distribuitori;
22. principiul rationamentului calificat - principiu potrivit caruia se formeaza opinii si se adopta decizii pe baza unor seturi de criterii si a experientei proprii in ceea ce priveste activitatea distribuitorilor, cum ar fi politicile aplicate, cultura riscului, prudentialitatea;
23. produs de investitii bazat pe asigurari - un produs de asigurare care ofera o valoare la scadenta sau o valoare de rascumparare care este expusa, partial sau integral, direct sau indirect, fluctuatiilor pietei si care exclude:
a) produsele de asigurare generala prevazute in sectiunile A si B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015;
b) contractele de asigurare de viata in cadrul carora beneficiile mentionate se platesc numai dupa deces sau in caz de incapacitate cauzata de vatamare, boala sau invaliditate;
c) produsele de pensii recunoscute potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept scop principal asigurarea unui venit la pensie si care ii confera participantului dreptul la anumite beneficii, potrivit legislatiei privind pensiile private;
d) sistemele de pensii ocupationale recunoscute oficial care intra sub incidenta legislatiei aplicabile;
e) produsele de pensii individuale, in cazul in care contributia financiara este suportata de angajator, iar acesta sau angajatul nu poate alege produsul de pensii sau furnizorul;
24. reasigurator - o societate de reasigurare in sensul definitiei de la art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015 si care desfasoara activitati de distributie de reasigurari, potrivit pct. 10;
25. remuneratie - comision, onorariu, cost sau alt tip de plata, inclusiv beneficiu economic sau alt avantaj ori stimulent financiar sau nefinanciar, oferit sau acordat pentru activitatile de distributie;
26. societati - asigurator, reasigurator sau asigurator mixt, in sensul definitiei de la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, care desfasoara activitati de distributie;
27. stat membru de origine:
a) statul membru in care se afla domiciliul intermediarului persoana fizica;
b) statul membru in care se afla sediul social al intermediarului persoana juridica sau statul membru in care se afla sediul central al acestuia in cazul in care nu are sediu social in conformitate cu dreptul intern aplicabil;
28. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul membru de origine, in care un intermediar detine o sucursala sau in care presteaza servicii;
29. sucursala - agentie sau reprezentanta permanenta a unui intermediar, fara personalitate juridica, ce se afla pe teritoriul unui alt stat membru decat statul membru de origine;
30. suport durabil - instrument care:
a) permite clientului stocarea informatiilor care ii sunt adresate personal, astfel incat acestea sa poata fi consultate ulterior pentru o perioada de timp adaptata scopului acestora;
b) permite reproducerea exacta a informatiilor stocate.
(2) In sensul alin. (1) pct. 9 si 10, urmatoarele activitati sunt excluse ca fiind activitati de distributie:
a) furnizarea ocazionala a informatiilor in contextul unei alte activitati profesionale in care furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta unui client in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare sau reasigurare;
b) gestionarea cererilor de despagubire ale unei societati cu titlu profesional si evaluarea si regularizarea/instrumentarea daunelor;
Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumator

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion