Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

  Publicat: 16 Apr 2019       2409 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 283 din 12.04.2019 si aprobate prin Ordinul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 201/2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

Contestatii
(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore de la publicarea lor.
(2) Contestatiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.
(3) Contestatiile transmise dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) nu sunt luate in considerare.
(4) Contestatiile se solutioneaza de catre un membru al Comisiei de examinare, care nu a participat la corectarea initiala a respectivei lucrari, in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea sau transmiterea acestora.
(5) Lucrarile contestate se resigileaza si se inscriu intr-un centralizator separat.
(6) Lucrarile contestate se noteaza de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Reevaluarea contestatiilor se inregistreaza in cataloage separate.
(7) Lucrarile contestate sunt evaluate de un corector, care trece punctajul acordat pentru fiecare subiect si care isi asuma prin semnatura olografa notarile proprii.
(8) Nota finala o reprezinta nota corectorului de la contestatie. In baza acesteia se intocmeste centralizatorul final.
(9) Daca diferenta dintre nota initiala si nota obtinuta in urma contestatiei este mai mare de doua puncte, presedintele Comisiei de examinare va identifica si va analiza cauza pentru care nota initiala a fost semnificativ diferita. In urma acestei cercetari, presedintele Comisiei de examinare este obligat sa stabileasca persoana responsabila pentru eroare.
(10) Persoanei responsabile pentru eroarea referitoare la punctare, conform prevederilor alin. (9), ii inceteaza calitatea de membru al Comisiei de examinare si ii este interzis sa mai faca parte din Comisia de examinare in urmatorii 3 ani.
(11) Rezultatele solutionarii contestatiilor sunt definitive si se publica pe site-ul ASPAAS in termen de doua zile lucratoare de la solutionarea acestora.

ARTICOLUL 14
Dispozitii finale

(1) In aplicarea prevederilor prezentelor norme si in comunicarea cu candidatii la testul de acces la stagiu, ASPAAS utilizeaza datele cu caracter personal, datele de contact, adresa de domiciliu sau adresa de posta electronica cu respectarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).
(2) In caz de forta majora (cutremure, inundatii, incendii etc.), testul se anuleaza si se reia ulterior potrivit procedurii prevazute de prezentele norme.

ANEXA
la norme


CERERE
de inscriere la testul de acces

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu cartea de identitate/pasaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberata/eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la testul de acces organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS), sesiunea . . . . . . . . . . .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate/in copie legalizata, recunoscuta/echivalata de catre Ministerul Educatiei Nationale;
b) copia actului de identitate, in termen de valabilitate;
c) certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate;
d) declaratia privind respectarea conditiei de buna reputatie;
e) alte documente: . . . . . . . . . . .
Mentionez ca sunt/nu sunt membru in urmatoarele organisme profesionale de profil din tara sau din strainatate: . . . . . . . . . .
Adresa de e-mail . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .

Adresa de corespondenta: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . .
Subsemnatul (a),.........., cunoscand prevederile art. 322, 323 si 326 din Codul penal privind falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals si falsul in declaratii, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si complete si ca sunt de acord cu stocarea, utilizarea si prelucrarea de catre ASPAAS a datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.

Data
. . . . . . . . . .
Semnatura

Afişează Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Audit financiar    Audit statutar    Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar    Stagiu    Ordinul 201/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca respecta Codul muncii in ipoteza in care prin actul modificator se urmareste a se reintra in legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 220/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

O instanta de judecata nu este un simplu receptor al unui Raport intocmit de catre Curtea de Conturi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauzei privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 488/2017, in sedinta pblica din 31 ianuarie 2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Decizia de modificare a salariului de baza. Masura intemeiata si legala in cadrul institutiilor bugetare, cand modificarea rezulta din lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia I Civila, Decizia nr. 358/2016 din 19.04.2016

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contestatie decizie de imputare sporuri salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 790 din 28.02.2012

Raspundere civila contractuala. Restituire sume acordate necuvenit reprezentand sporul de dispozitiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1990 din data 07.03.2012Articole Juridice

[Av. muncii] Sporul pentru titlul stiintific de doctor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Auditul- de la obligatie la necesitate
Sursa: R&M Audit Contabilitate