Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       5129 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Cancelariei, a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;

b) coordoneaza activitatea completurilor de 5 judecatori in materie civila sau penala, dupa caz, iar in aceasta calitate dispun masurile administrative necesare pentru buna functionare a acestor completuri, in conditiile legii;

c) dispun inlocuirea din completul de 5 judecatori investit cu solutionarea unei cauze a judecatorilor care se afla in situatiile prevazute in art. 64 alin. (2) - (6) din Codul de procedura penala;

d) asigura conducerea generala a Biroului de informare si relatii publice;

e) propun colegiului de conducere masurile necesare ce urmeaza a fi adoptate in procesul formarii si perfectionarii profesionale a judecatorilor si magistratilor-asistenti;

f) urmaresc dezbaterea problemelor de drept in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

g) asigura publicarea periodica a jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

h) organizeaza paza sediului si a bunurilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si aproba masurile pentru prevenirea incendiilor, cele privind protectia muncii, protectia civila, apararea impotriva dezastrelor si activitatile privind problemele militare;

i) controleaza activitatea arhivistica specifica instantelor judecatoresti, potrivit legii;

j) controleaza si coordoneaza activitatea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.

(2) Unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie conduce structura de protectie a informatiilor clasificate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, constituita prin ordin al presedintelui in vederea exercitarii atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 20

Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii privind personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

a) aproba fisele posturilor;

b) controleaza si coordoneaza evaluarea anuala a activitatii personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti;

c) analizeaza cererile si propun presedintelui incadrarea personalului, in conditiile legii, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti;

d) aproba efectuarea concediilor de catre personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor.

SECTIUNEA a 3-a

Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 21

(1) Presedintele, vicepresedintii si cate 2 judecatori din cadrul fiecarei sectii, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor, constituie Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Cand se dezbat probleme economico-financiare si administrative, la sedintele colegiului de conducere participa managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu vot consultativ.

(3) La sedintele colegiului de conducere pot participa si presedintii de sectii.

(4) La sedintele colegiului de conducere pot fi invitati si reprezentanti ai organizatiilor sindicale din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 22

(1) In adunarea generala a judecatorilor sunt alesi, ca membri ai Colegiului de conducere, cate 2 judecatori propusi din cadrul fiecarei sectii.

(2) Pentru desemnarea judecatorilor propusi de fiecare sectie pentru a fi alesi in Colegiul de conducere se intocmesc liste cu judecatorii care vor sa faca parte din Colegiul de conducere, incluzand presedintii de sectie, cu exceptia celor fata de care s-a dispus revocarea din functiile de conducere pentru exercitarea necorespunzatoare a atributiilor manageriale, precum si a celor care in ultimii 3 ani au fost sanctionati disciplinar sau care au incalcat codul deontologic, situatii stabilite prin hotarari definitive.

(3) Judecatorii propusi de sectii se aleg prin vot secret in cadrul unei sedinte organizate in conditiile art. 55 din prezentul regulament.

(4) Rezultatul votului va fi consemnat intr-un proces-verbal semnat de toti judecatorii care au participat la sedinta. Procesul- verbal va fi inaintat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea convocarii adunarii generale a judecatorilor.

(5) Calitatea de membru al Colegiului de conducere inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) eliberarea din functia de judecator;

b) suspendarea din functia de judecator;

c) detasarea judecatorului la o alta institutie;

d) demisie.

(6) In cazul in care judecatorul ales in Colegiul de conducere isi inceteaza activitatea, locul acestuia va fi ocupat in vederea continuarii mandatului de un judecator ales in conditiile alin. (2) - (5), de la sectia pe care acesta o reprezenta.

(7) In cazul in care Colegiul de conducere nu se poate constitui cu numarul legal de membri din cauza lipsei acordului judecatorilor din cadrul unei sectii de a face parte din Colegiul de conducere sau din alte cauze obiective, pana la constituirea Colegiului de conducere prin procedura prevazuta la alin. (1), activitatea acestuia se va desfasura prin participarea la sedintele colegiului, cu drept de vot, prin rotatie, la intervale de 3 luni, a judecatorilor in activitate din cadrul sectiei respective, in ordinea descrescatoare a vechimii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In cazul judecatorilor cu aceeasi vechime se va recurge la criteriul ordinii alfabetice.

Articolul 23

Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:

1. atributii referitoare la organizarea generala a instantei:

a) aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) aproba statele de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) organizeaza si supravegheaza rezolvarea petitiilor, in conditiile legii;

d) propune proiectul de buget al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

e) stabileste numarul autoturismelor din parcul auto al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si regimul folosirii acestora;

f) dezbate si aproba masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

g) avizeaza lucrarile de selectionare a arhivelor tehnice si de inregistrare;

2. atributii referitoare la organizarea activitatii de judecata:

a) la inceputul fiecarui an, poate aproba infiintarea si desfiintarea completurilor specializate, pe baza propunerii formulate de presedinte sau de vicepresedinte, dupa consultarea presedintilor de sectii;

b) aproba infiintarea si desfiintarea completurilor de judecata, altele decat cele prevazute la lit. a);

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu