Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

  Publicat: 16 Mar 2009       3228 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 05/05/2007

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul – de exemplu – al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Scopul prezentei legi il reprezinta reglementarea reutilizarii informatiilor din institutiile publice in vederea crearii unor noi produse si servicii informationale.
Art. 2. - Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic al reutilizarii documentelor aflate in posesia institutiilor publice pe care acestea din urma le-au creat in cadrul activitatii publice proprii si care pot fi ulterior utilizate in scopuri comerciale sau necomerciale si nu se aplica mijloacelor de informare in masa .
Art. 3. - Prezenta lege nu se aplica urmatoarelor tipuri de documente:
a) documentele a caror punere la dispozitie constituie o activitate care excedeaza sferei serviciului public aferent institutiilor in cauza, serviciul public fiind definit potrivit legii;
b) documentele asupra carora un tert detine drepturi de proprietate intelectuala;
c) documentele prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) documentele detinute de serviciile publice de radiodifuziune si televiziune si subsidiarii lor, precum si de alte organisme si subsidiarii lor, care indeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzata si televizata, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
e) documentele detinute de institutiile de educatie si cercetare, cum ar fi scolile, universitatile, arhivele, bibliotecile si institutele de cercetare, incluzand, atunci cand este relevant, organizatiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetarii, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
f) documentele detinute de institutiile culturale, cum ar fi muzeele, bibliotecile, arhivele, orchestrele, operele, baletele si teatrele, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
g) documentele in privinta carora persoanele fizice sau juridice trebuie sa faca dovada unui interes legitim in vederea obtinerii accesului la acele documente, in conditiile legii.
Art. 4. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) institutie publica:
1. oricare autoritate a administratiei publice centrale sau locale;
2. oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
3. oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la pct. 1 sau 2, care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: este finantata din fonduri publice, se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice sau in componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare, mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;
b) document - orice continut informational sau orice parte a unui asemenea continut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe suport hartie, in format electronic, audio, video sau audiovizual;
c) reutilizare - folosirea de catre persoane fizice sau juridice, in scop comercial sau necomercial, a documentelor detinute de institutiile publice. Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice si juridice si nici utilizarea informatiilor in activitatea jurnalistica; schimbul de documente intre institutiile publice ca urmare a indeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare;
d) scop comercial - urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material . Nu constituie reutilizare in scop comercial folosirea informatiilor de catre entitatile nonprofit;
e) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, care detine un drept de proprietate intelectuala asupra informatiilor cuprinse in documentul solicitat.
Art. 5. - (1) Reutilizarea in scop necomercial a documentelor detinute de institutiile publice este libera .
(2) Reutilizarea in scop comercial a documentelor prevazute la alin. (1) se face cu acordul institutiei publice detinatoare, in baza unei solicitari adresate institutiei.
(3) In cazul in care documentele sunt reutilizate de catre o institutie publica pentru desfasurarea unor activitati comerciale, care nu intra in sfera sarcinilor publice, se aplica aceleasi conditii ca pentru oricare alt utilizator.
Art. 6. - (1) Solicitarile pentru reutilizarea documentelor sunt facute in scris, fie pe suport hartie, fie in forma electronica, daca institutia publica in a carei posesie se gaseste documentul dispune de dotarile tehnice necesare. Solicitarile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita institutiei publice identificarea documentelor;
c) datele de identificare si autentificare ale solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului;
d) scopul in care va fi folosita informatia ceruta.
(2) Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se va face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre departamentul din cadrul institutiei publice, desemnat in acest sens.
(3) In cazul cererilor cu un grad ridicat de complexitate, termenul prevazut la alin. (2) poate fi extins cu inca 20 de zile lucratoare. In aceasta situatie, solicitantul va fi instiintat de necesitatea prelungirii termenului de solutionare, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
(4) In vederea reutilizarii, informatiile pot fi puse la dispozitia solicitantului integral sau partial; in cazul prezentarii lor partiale se va face si o motivare asupra acestei decizii.
(5) In cazul in care solicitarea este respinsa, institutiile publice vor informa, in scris, solicitantul despre aceasta si ii vor prezenta motivele refuzului.
(6) Orice respingere de cerere, totala sau partiala, trebuie insotita si de o referinta despre modalitatea de contestare a acesteia, in cazul in care solicitantul doreste sa conteste decizia primita.
(7) Daca refuzul este motivat in baza prevederilor art. 3 lit. b), se vor comunica solicitantului referintele privitoare la tertele persoane fizice sau juridice care detin drepturi de proprietate intelectuala asupra informatiei, in cazul in care aceste referinte sunt cunoscute sau, daca aceste referinte nu sunt cunoscute, persoana fizica ori juridica autorizata de unde institutia publica a procurat materialul. Daca solicitantul face dovada acceptului de utilizare a documentului din partea tuturor tertelor persoane implicate, atunci cererea lui va fi reanalizata si rezolvata, ca si cum ar fi fost un document care nu face obiectul art. 3 lit. b).
(8) Decizia prin care se solutioneaza solicitarile de reutilizare a documentelor poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Atat plangerea impotriva deciziei, cat si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
(9) Dispozitiile alin. (1)-(8) nu se aplica institutiilor publice prevazute la art. 3 lit. d)-f).
Art. 7. - (1) In masura in care institutiile publice aproba reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului in forma detinuta
(2) Institutiile publice nu sunt obligate sa creeze, sa adapteze, sa extinda sau sa traduca documentele in vederea solutionarii cererii de reutilizare.
Art. 8. - (1) Institutiile publice pot stabili taxe pentru serviciile de reutilizare in scop comercial a documentelor. Pentru reutilizarea in scop necomercial, institutiile publice nu vor percepe taxa .
(2) In masura in care institutiile publice percep taxe pentru reutilizarea in scop comercial a documentelor detinute, acestea nu trebuie sa depaseasca costurile provenite din producerea documentelor, pregatirea lor si furnizarea informatiei. Taxele trebuie fixate tinandu-se seama de costurile din perioada contabila in cauza si calculate pe baza principiilor contabile aplicabile organizatiilor din sectorul public respectiv. La cerere, institutiile publice trebuie sa indice principiile de calcul pentru taxele solicitate, precum si factorii ce trebuie luati in considerare la calculul taxelor pentru situatii atipice.
(3) Modul de stabilire a taxelor se instituie prin hotarare a Guvernului.
(4) Veniturile colectate din plata acestor taxe se fac integral venit la bugetul de stat .
(5) Taxele pentru reutilizarea documentelor nu trebuie sa fie discriminatorii.
(6) In cazul in care documentele sunt reutilizate de catre o institutie publica pentru desfasurarea unor activitati comerciale, care nu intra in sfera sarcinilor publice, se aplica aceleasi taxe ca pentru oricare alt utilizator.
Art. 9. - Institutiile publice trebuie sa asigure conditii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, in special prin elaborarea de liste si directoare, in cazul utilizarii mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizarii, precum si prin numirea unor persoane de contact si indicarea unor puncte de informare.
Art. 10. - (1) Reutilizarea documentelor trebuie sa fie libera pentru toti participantii potentiali de pe piata, chiar daca unul sau mai multi participanti au exploatat deja pe piata produse noi obtinute pe baza acestor documente.
(2) Pot face obiectul unei intelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate documentele a caror reutilizare este necesara pentru desfasurarea unui serviciu public .

Afişează Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice