din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004

Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004

  Publicat: 12 Apr 2019       5063 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, precum si a altor acte normative

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Avand in vedere faptul ca, in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Romaniei ii revine obligatia transpunerii Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012, avand ca termen de conformare in ceea ce priveste alinierea cadrului normativ intern cu prevederile directivei, data de 16 noiembrie 2015, potrivit art. 27 din directiva,
constatand ca Romania se numara printre statele membre ale Uniunii Europene (UE) care au notificat doar transpunerea partiala a directivei si ca, conform legislatiei actuale a Romaniei, majoritatea prevederilor directivei sunt transpuse, exceptie facand in special art. 8 - Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor, art. 9 - Sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor si art. 22 - Evaluarea individuala a victimelor pentru identificarea nevoilor de protectie specifice potrivit tipului de infractiune,
in considerarea faptului ca in data de 8 noiembrie 2018, Comisia Europeana a emis avizul motivat in cauza 2016/0142 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor avand ca obiect necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2012/29/UE, invitand Romania sa adopte masurile necesare pentru a se conforma avizului motivat in termen de doua luni de la primirea acestuia de catre autoritatile romane, respectiv pana la data de 8 ianuarie 2019,

intrucat, potrivit Comunicarii C (2017)8720, intitulata actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare si a penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmeaza sa le propuna Curtii de Justitie in cadrul procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, Comisia poate propune CJUE sa aplice, in cazul Romaniei, urmatoarele sanctiuni pecuniare: suma forfetara minima de 1.887.000 euro si penalitati cominatorii intre 2.289 si 137.340 euro per zi de intarziere,
deoarece, conform Comunicarii 2017/C/18/02, intitulata "Legislatia UE: o mai buna aplicare pentru obtinerea unor rezultate mai bune", in cazurile in care un stat membru remediaza situatia transpunand directiva in cursul procedurii in instanta, acest motiv nu va mai fi suficient pentru Comisie sa isi retraga actiunea, astfel incat Curtea va putea impune plata unei sume forfetare care sa sanctioneze durata neindeplinirii obligatiilor pana la momentul in care situatia a fost remediata, intrucat acest aspect al cauzei nu a ramas fara obiect, spre deosebire de capatul de cerere privind penalitatile cu titlu cominatoriu,
avand in vedere faptul ca Romaniei ii revine si obligatia transpunerii Directivei Uniunii Europene 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului si de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului, al carei termen de transpunere s-a implinit in data de 8 septembrie 2018, iar prevederile art. 24-26 din directiva se aplica in completarea Directivei 2012/29/UE, fara a aduce atingere masurilor prevazute in Directiva 2012/29/UE, care va constitui norma-cadru, astfel incat, prin transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2012/29/UE, se va asigura si transpunerea prevederilor art. 24 alin. (2) - (4), art. 25 si art. 26 din Directiva Uniunii Europene 2017/541, alaturi de alte dispozitii aflate in vigoare,
luand in considerare faptul ca, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constitutionala stabileste ca emiterea unei ordonante de urgenta pentru punerea de acord a legislatiei nationale cu cea comunitara in situatia in care este iminenta declansarea procedurii de infringement in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene este pe deplin constitutionala,
apreciem ca toate acestea constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata. Datorita amplorii fenomenului si a consecintelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative care continua sa se produca.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Articolul I
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" LEGE
privind unele masuri pentru asigurarea informarii, sprijinirii si protectiei victimelor infractiunilor"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza masurile de informare, de sprijin si de protectie acordate victimelor infractiunilor."
3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 11
(1) Orice persoana victima a unei infractiuni are dreptul de a fi recunoscuta ca atare din momentul identificarii, de a fi tratata cu respect, profesionalism, de a beneficia de protectie si sprijin individualizate, de a obtine compensatii financiare si de a i se restabili drepturile . De aceleasi drepturi beneficiaza si membrii familiei acesteia.

(2) Masurile de informare, sprijin si protectie, inclusiv evaluarea, acordate in conditiile prezentei legi nu sunt conditionate de introducerea unei plangeri in fata organelor de urmarire penala."
4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
Institutul National al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, precum si consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumite in continuare directii generale, asigura specializarea personalului propriu care, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, stabileste legaturi directe cu victimele infractiunilor."
5. Dupa articolul 3 se introduc sase noi articole, articolele 31-36, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 31
(1) In vederea acordarii serviciilor de sprijin si protectie pentru victimele infractiunilor, in structura organizatorica a fiecarei directii generale se infiinteaza un compartiment pentru sprijinirea victimelor infractiunilor, structura in cadrul careia vor functiona cel putin trei specialisti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.
(2) Compartimentul prevazut la alin. (1) se infiinteaza prin reorganizare, in limita numarului de posturi aprobat in prezent si cu conditia incadrarii in plafonul cheltuielilor, inclusiv cele de personal, aprobate prin bugetul pentru anul 2019.
(3) In cazul copiilor victime ale violentei, evaluarea si acordarea serviciilor de sprijin si protectie prevazute in prezenta lege se face de catre compartimentele specializate de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri din cadrul directiei generale, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state.
(4) In cazul victimelor violentei in familie, serviciile de sprijin si protectie prevazute in prezenta lege se acorda de catre institutiile specializate potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul victimelor traficului de persoane, identificarea, referirea, asistenta si protectia sunt asigurate si de catre institutiile specializate potrivit Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare, si Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane .
(6) In cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor se poate infiinta Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor numai daca numarul solicitarilor justifica existenta unui astfel de serviciu pe raza lor administrativ-teritoriala.
(7) Serviciile de sprijin si protectie acordate victimei unei infractiuni pot fi acordate si de furnizori privati de servicii sociale.
(8) Prevederile art. 2 se aplica in mod corespunzator si furnizorilor de servicii sociale prevazuti la alin. (3)-(6).
(9) Serviciile prevazute la alin. (1) si (3)-(7) isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.
Articolul 32
Procesul de informare, sprijinire si protectie a victimelor infractiunilor cuprinde urmatoarele etape:
a) identificarea: constatarea calitatii de victima a infractiunilor, in sensul prezentei legi;

b) referirea - indrumarea victimei catre Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31;
c) informarea initiala - aducerea la cunostinta victimei a informatiilor generale privind drepturile pe care le are si serviciile de care poate beneficia;
d) evaluarea situatiei victimei de catre Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, respectiv compartimentele si furnizorii de servicii sociale prevazuti la art. 31 pentru a se determina care sunt masurile de sprijin si protectie de care aceasta poate beneficia;
e) acordarea serviciilor de sprijin si protectie;
Articolul 33
Informarea, sprijinirea si protectia victimelor infractiunilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii generale:
a) respectarea nevoilor victimei - activitatea de informare, sprijin si protectie a victimelor infractiunilor este subordonata scopului atenuarii efectelor negative ale infractiunii si repararii prejudiciilor de orice tip, inclusiv de ordin psihic, suferite de catre victima ca urmare a comiterii infractiunii;
b) evitarea victimizarii secundare si respectarea demnitatii umane - activitatea de informare, sprijin si protectie se va realiza cu respectarea demnitatii victimelor si evitarea victimizarii secundare;
c) respectarea sigurantei victimei - activitatea de informare, sprijin si protectie se desfasoara in asa fel incat aceasta sa nu afecteze siguranta victimei si sa nu o expuna la comiterea de noi fapte prevazute de legea penala;
d) parteneriatul - autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si cultele recunoscute de lege coopereaza pentru asigurarea accesului victimelor infractiunilor la serviciile de sprijin si protectie necesare;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 24/2019    Legea 211/2004    Protectia victimelor infractiunilor    Directiva 2012/29/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 109/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de compensatie financiara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1229/R din data 26.05.2010