Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8246 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 49 alin. (3) si la art. 52 alin. (4) , respectiv a consumului inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica in sistem centralizat, gaze naturale si, respectiv, de energie electrica elaboreaza borderoul de plata care se transmite agentiei teritoriale pentru decontare.
(2) Modelul borderoului prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
SECTIUNEA 4: Obligatiile beneficiarilor
Articolul 56
Titularul venitului minim de incluziune are obligatia sa comunice primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) , orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Articolul 57
(1) Persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligatia sa depuna la primarie, din 3 in 3 luni, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 40 alin. (1) .
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se completeaza conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 58
(1) Persoanele apte de munca care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole, asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se prezinte, ori de cate ori sunt solicitate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, si de a face dovada, din 3 in 3 luni, ca si-au pastrat statutul de persoana in cautarea unui loc de munca si nu au refuzat un loc de munca oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conform art. 13 alin. (1) .
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care consta exclusiv in supliment pentru locuire, obligatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica.
Articolul 59
(1) In cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca .
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.
SECTIUNEA 5: Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale si ale altor institutii
Articolul 60
(1) Pentru persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze evaluarea initiala si sa elaboreze planul de interventie, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(2) Autoritatile administratiei publice locale vor avea in vedere, in planurile anuale de actiune privind serviciile sociale proprii, prevazute la art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, infiintarea si acordarea, dupa caz, de servicii de consiliere sociala, psihologica si vocationala, servicii de planning familial, precum si orice alte servicii sociale necesare solutionarii nevoilor persoanelor singure si familiilor prevazute la alin. (1) .
Articolul 61
(1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 59 alin. (1) de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune, primarii au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca anual un plan de actiuni/lucrari de interes local, care se poate revizui semestrial;
b) sa tina evidenta orelor de munca efectuate, pentru activitatile si lucrarile de interes local, de catre persoanele apte de munca;
c) sa asigure persoanelor prevazute la lit. b) instructajul in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca;
d) sa afiseze lunar, la sediul propriu, planul de actiuni/lucrari de interes local pe luna in curs, lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, lista persoanelor care urmeaza sa efectueze activitati sau lucrari de interes local, precum si situatia activitatilor/lucrarilor efectuate in luna anterioara;
e) sa transmita trimestrial, in format electronic, catre agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala, evidenta prevazuta la lit. b) .
(2) Durata timpului de munca prevazuta la art. 59 alin. (1) se calculeaza proportional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca .
(3) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus .
(4) In situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca, obligatia in sarcina acesteia poate fi transferata altei persoane apte de munca din familie, cu acordul primarului, pentru mentinerea acordarii dreptului.
(5) Neindeplinirea obligatiei de a presta activitati/lucrari de interes local pe o perioada mai mare de 30 de zile conduce la suspendarea platii ajutorului de incluziune pentru o perioada de maximum 3 luni si, respectiv, la incetarea platii ajutorului de incluziune, daca obligatia este neindeplinita si in perioada de suspendare.
Articolul 62
(1) Personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul primariilor si agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala are obligatia de a asigura informarea si consilierea potentialilor beneficiari cu privire la conditiile de acordare a venitului minim de incluziune, modalitatea de completare a formularului de cerere, documentele doveditoare necesare, obligatii si drepturi ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) Primariile au obligatia de a afisa la sediul propriu, intr-un loc vizibil, instructiuni privind nivelurile de venit prevazute de lege, categoriile de venituri care se iau in calcul in vederea acordarii dreptului la venit minim de incluziune, modul de calcul al veniturilor lunare ale familiei, precum si lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune prevazuta la art. 10 alin. (3) .
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a posta pe site-ul propriu legislatia in vigoare privind venitul minim de incluziune, precum si toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate potrivit prevederilor prezentei legi.
Articolul 63
Pentru facilitarea accesului solicitantilor la acordarea venitului minim de incluziune, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala au obligatia de a posta pe site-ul propriu toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate de solicitanti, precum si instructiuni privind depunerea si completarea acestora.
Articolul 64
(1) In vederea verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 58 alin. (1) , agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a transmite lunar agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si primariilor, in format electronic, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor de incluziune inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, care s-au incadrat in munca, inclusiv cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau participarea la un program de formare profesionala .
(2) Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (1) , agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala transmit agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca lista persoanelor apte de munca din familiile aflate in plata, pana la data de 5 a fiecarei luni.
Articolul 65
(1) Pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 19 alin. (1) , inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta ori traieste titularul dreptului la venit minim de incluziune are obligatia sa transmita, la solicitarea agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de catre copiii de varsta scolara din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se transmite in formatul electronic convenit, pe baza de protocol, cu agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala si contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor si al reprezentantilor familiei si numarul de absente nemotivate inregistrate de fiecare copil, defalcate pe fiecare luna a semestrului.
Articolul 66
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice verifica si monitorizeaza, prin directiile de specialitate si prin institutiile abilitate din subordine sau coordonare, aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru efectuarea activitatilor de verificare si monitorizare prevazute la alin. (1) , primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte institutii implicate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege au urmatoarele obligatii:
a) de a furniza toate informatiile solicitate de agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala referitoare la stabilirea drepturilor;
b) de a pune la dispozitia inspectorilor sociali si a organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice documentele care au stat la baza acordarii drepturilor, precum si actele referitoare la platile efectuate.
(3) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pot efectua, in caz de autosesizare sau la sesizarea/solicitarea unor terti, verificari in teren la domiciliul beneficiarilor.
CAPITOLUL IV: Plata, suspendarea, modificarea si incetarea dreptului la venitul minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Suspendarea si incetarea dreptului
Articolul 67
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.