Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       66786 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Operatiune de transport rutier efectuata intre doua puncte de incarcare-descarcare aflate pe teritoriul unei tari, de catre un operator de transport rutier strain
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Domeniu de aplicare


Articolul 1
(1) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei, precum si a activitatilor conexe acestora, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier, protectia mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si a nevoilor de aparare ale tarii.
(2) Prin prezenta ordonanta se creeaza cadrul legal general pentru aplicarea directa a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite in continuare Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009.
(3) Transportul rutier si activitatile conexe acestuia se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind conditiile de lucru ale conducatorilor auto, conditiile de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei rutiere.
(4) In toate raporturile generate de transportul rutier si de activitatile conexe acestuia, protectia vietii umane si a mediului inconjurator este prioritara.

Articolul 2
Transportul public local efectuat in interiorul unei localitati, precum si serviciul public de transport persoane, asa cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1. 370/2007 al Parlamentului si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1. 191/69 si nr. 1. 107/70 ale Consiliului, se reglementeaza prin legi speciale.


SECTIUNEA 2: Definitii

Articolul 3
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;
2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
4. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;
5. autorizatie de transport international - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii una sau mai multe operatiuni de transport international pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;
6. autogara - spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite plecarea si sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate in tranzit, asigurand urcarea sau coborarea persoanelor, precum si conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate in asteptare;
7. capat de traseu - statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizata pentru urcarea/coborarea, dupa caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;
8. certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane in domeniul transporturilor rutiere;
9. certificat de transport in cont propriu - document care permite exercitarea ocupatiei de intreprindere de transport rutier in cont propriu;
10. contract de inchiriere de vehicule rutiere - contract incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica, transmite, contra cost, dreptul de folosinta pe perioada determinata a unuia sau mai multor vehicule, fara conducator auto, catre o alta persoana fizica sau juridica, numita locatar;
11. copie conforma a certificatului de transport in cont propriu - document in baza caruia se efectueaza transport rutier in cont propriu, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier in cont propriu;
12. copie conforma a licentei comunitare - document in baza caruia se efectueaza transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;
13. cursa - parcursul dus-intors realizat de un autobuz intre capetele de traseu, in cadrul aceluiasi serviciu regulat de transport de persoane;
14. document de transport - document care se afla la bordul autovehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, avand inscrise date privind intreprinderea care efectueaza transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;
15. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, capetele de traseu, autogarile, statiile publice aflate pe traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu si din statiile publice/autogarile aflate pe traseu, zilele in care se efectueaza serviciul regulat si serviciul regulat special, dupa caz;
16. grup de persoane dinainte constituit - grup de persoane constituit, pentru care o persoana juridica sau o persoane fizica este responsabila cu incheierea contractului si plata serviciului ocazional, inainte de plecarea in cursa. Pe tot parcursul transportului respectiv componenta grupului trebuie sa ramana aceeasi;
17. inspectie tehnica periodica - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;
18. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;
19. intreprindere - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;
20. licenta pentru activitati conexe transportului rutier - document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;
21. licenta comunitara - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata transportului rutier;
22. licenta de traseu - document pe baza caruia operatorul de transport rutier efectueaza transport rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;
23. masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;
24. omologare - procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;
25. ocupatia de operator de transport rutier de marfuri - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert";
26. ocupatia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de catre persoana transportata sau de catre organizatorul transportului";
27. operator de transport rutier - intreprindere care desfasoara activitatea de transport rutier de marfuri si/sau persoane, contra cost;
28. operator de transport rutier roman - operator de transport rutier stabilit in Romania;
29. operator de transport rutier strain - operator de transport rutier stabilit in alt stat;
30. operator pentru activitati conexe transportului rutier - orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, titular al licentei pentru activitati conexe transportului rutier;
31. operatiune de cabotaj - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009 si Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009, dupa caz;
32. manager de transport - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;
33. program de transport - program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima in vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii;

Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim