Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 21 May 2019       4580 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

Articolul 33
Entitatile prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informatii sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor ce le revin.

Articolul 34
(1) Atributiile si regulile de functionare aplicabile comitetului de audit sunt prevazute de legislatia nationala in materie in vigoare si de prezenta norma.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), fara a aduce atingere responsabilitatii conducerii executive/conducerii superioare si structurii de conducere ori a altor membri care sunt numiti de adunarea generala a actionarilor din cadrul entitatii auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmatoarele atributii:
a) informeaza administratorul entitatii sau membrii consiliului de administratie/supraveghere ai entitatii auditate, dupa caz, cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit aceasta la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;
b) monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia;
d) monitorizeaza auditul situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatarile si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu reglementarile in materie in vigoare;
e) raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda desemnarea in conformitate cu reglementarile in materie in vigoare;
f) evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit in conformitate cu reglementarile in materie in vigoare.

Articolul 35
(1) Comitetul de audit al entitatii are obligatia intocmirii unui raport anual privind activitatea desfasurata potrivit atributiilor sale, care cuprinde si recomandarile formulate si adresate consiliului de administratie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern si auditul statutar.
(2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de catre membrii acestuia, va fi transmis catre A.S.F. in termen de maximum 6 luni de la incheierea exercitiului financiar.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 36
(1) Prevederile prezentei norme se completeaza cu dispozitiile privind auditul statutar din legislatia nationala, precum si din legislatia aplicabila entitatilor prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Dispozitiile referitoare la avizarea firmelor de audit pentru a efectua auditul statutar la entitatile prevazute la art. 1 alin. (2) nu se aplica firmelor de audit care sunt deja avizate la momentul intrarii in vigoare a prezentei norme.
(3) Cererile firmelor de audit care solicita avizarea pentru a efectua auditul statutar la entitatile prevazute la art. 1 alin. (2), depuse la A.S.F. si nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentei norme, se solutioneaza de A.S.F. conform prevederilor normei in vigoare la data depunerii acestora.

Articolul 37
Contractele de audit statutar in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei norme vor continua in conformitate cu reglementarea in vigoare la data incheierii acestora.

Articolul 38
(1) In vederea asigurarii calitatii activitatii desfasurate de catre auditorii financiari si firmele de audit la nivelul entitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) va fi asigurata o colaborare permanenta intre A.S.F. si A.S.P.A.A.S.
(2) A.S.F. poate solicita A.S.P.A.A.S. sa desfasoare inspectii/investigatii la auditorii financiari si firmele de audit care au intocmit rapoarte de audit statutar pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre A.S.F.

Articolul 39
In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei norme de catre auditorii financiari si firmele de audit, A.S.F. informeaza A.S.P.A.A.S. si solicita adoptarea masurilor care se impun pentru remedierea situatiei.

Articolul 40
Firmele de audit inscrise in listele publicate pe site-ul A.S.F. au obligatia sa comunice autoritatii orice modificare a documentelor care au fost depuse la autoritate in termen de maximum 15 zile de la data producerii modificarii.

Articolul 41
Nerespectarea de catre entitatile prevazute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform legislatiei specifice in materie.

Articolul 42
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta norma.

Articolul 43
(1) Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care se face trimitere in acte normative la prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, abrogata conform alin. (2), trimiterea se considera a fi facuta la prevederile prezentei norme.

ANEXA Nr. 1

CERERE
pentru avizarea firmei de audit

Firma de audit . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul in . . . . . . . . . ., solicit avizarea in vederea desfasurarii activitatii de audit statutar la entitati autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul . . . . . . . . . ., respectiv la1. . . . . . . . . . .

Afişează Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Audit statutar    Norma nr. 13/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim