Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HOTARAREA 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF

HOTARAREA 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF

  Publicat: 06 Aug 2013       38393 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


HOTARAREA nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .
CAPITOLUL I: Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale si principalele obiective
Art. 1
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat, conform legii.
Art. 2
(1)Sediul central al Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
(2)Agentia isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.
(3)Agentia intretine propriul site web prin care asigura prezenta pe internet, la adresa "http://www.anaf.ro/". Pentru domeniul vamal, prezenta pe internet se asigura la adresa "http://www.customs.ro/".
Art. 3
(1)Agentia are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
(2)Directia generala a vamilor si Directia generala antifrauda fiscala utilizeaza sigle specifice ale caror caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
Art. 4
Agentia asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si reglementarilor in domeniul vamal si exercitarea atributiilor de autoritate vamala, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea fiscala si frauda fiscala si vamala, precum a altor fapte date prin lege in competenta sa.
SECTIUNEA 2: Principii, functii si atributii
Art. 5
Principiile care stau la baza activitatii Agentiei sunt urmatoarele:
a)eficienta activitatii;
b)transparenta activitatii, in conditiile legii;
c)tratament egal si nediscriminatoriu in aplicarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniul vamal;
d)respectul fata de contribuabili;
e)coerenta, stabilitatea si predictibilitatea.
Art. 6
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a)de strategie si management;
b)de gestiune a contribuabililor si a impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri bugetare date in competenta sa, conform legii;
c)de inspectie fiscala si de verificare fiscala;
d)de colectare a veniturilor statului;
e)de asigurare de servicii pentru contribuabili;
f)de control operativ si inopinat;
g)de prevenire si combatere a evaziunii fiscale si a fraudei fiscale si vamale;
h)de suport tehnic de specialitate acordat procurorului in efectuarea urmaririi penale;
i)de supraveghere vamala si fiscala; />j)de control vamal;
k)de coordonare, indrumare si control al aplicarii reglementarilor legale in domeniul de activitate, precum si al functionarii structurilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;
l)de suport, respectiv de
management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de reprezentare juridica, de audit public intern, precum si de comunicare interna si externa;
m)de cooperare internationala.
Art. 7
In realizarea functiilor sale, Agentia are, in principal, urmatoarele atributii:
(A)Atributii generale:
1.contribuie in domeniul sau de activitate la implementarea programului de guvernare si a altor documente programatice prin elaborarea si aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, generale sau sectoriale; elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica proprie si a unitatilor sale subordonate, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
2.urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale;
3.organizeaza, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea structurilor subordonate;
4.asigura managementul riscurilor interne si externe ale organizatiei;
5.asigura managementul resurselor umane, la nivelul Agentiei;
6.dezvolta si implementeaza strategii unitare de comunicare interna si externa;
7.emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul sau de activitate;
8.participa la elaborarea modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum si a altor acte normative, care contin prevederi referitoare la impozite, taxe, contributii si alte venituri date in administrare, potrivit legii;

Afişează HOTARAREA 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 520/2013    Reorganizare    ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 – Tribunalul Iasi

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Reorganizarea activitatii poate privi, in general, orice masuri organizatorice menite sa conduca la imbunatatirea activitatii. Contestatie decizie concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 278/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Relevant pentru determinarea calitatii procesuale pasive este stabilirea „detinatorului legal” al arhivei si al documentelor verificabile de incadrare in grupe superioare de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 248/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016Articole Juridice

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP – Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Cum interpretati articolul 48 din Codul Muncii? Angajatorul poate face concedieri in baza lui?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati