Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

  Publicat: 08 Dec 2018       7309 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.

Articolul 20
(1) Imputernicirea de catre un operator a unui agent ii confera acestuia dreptul de a desfasura activitatea de inregistrare in Registru de la data imputernicirii.
(2) Prin grija operatorului, documentatia care dovedeste indeplinirea de catre agentul imputernicit a conditiilor de autorizare este inaintata Autoritatii de Supraveghere, care, in termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligata sa isi exprime acordul sau dezacordul la imputernicire.
(3) Activitatea de inregistrare in Registru desfasurata de agentul imputernicit intre momentul imputernicirii si momentul exprimarii acordului/dezacordului la imputernicire de catre Autoritatea de Supraveghere este asumata de operator .
(4) Fiecare sediu secundar al agentilor imputerniciti poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.
(5) Operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere, in termen de 15 zile de la producerea modificarii, orice modificari ale elementelor prevazute la alin. (2) sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii si a aplicarii sanctiunilor prevazute de prezenta lege.
(6) Corespondenta Autoritatii de Supraveghere cu operatorii si agentii imputerniciti se face la adresa acestora, astfel cum figureaza in registrele Autoritatii de Supraveghere .
(7) In termen de 30 de zile de la incetarea activitatii agentului imputernicit, operatorul este obligat sa transmita Autoritatii de Supraveghere un raport al activitatii agentului.

Articolul 21
(1) Ordinul ministrului justitiei de revocare a autorizatiei de functionare se publica la data emiterii pe pagina web a Registrului si produce efecte incepand cu aceasta data .
(2) Ordinul ministrului justitiei de suspendare a autorizatiei de functionare se publica la data emiterii pe pagina web a Registrului si produce efecte incepand cu aceasta data .

Articolul 22
(1) Operatorii sunt obligati sa raspunda civil profesional, garantand pentru eventualele prejudicii rezultand din activitatea de operare in Registru .
(2) Garantarea profesionala se realizeaza prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garantie bancara emisa de o institutie de credit .
(3) In cazul in care operatorul, persoana fizica, sotul sau rudele pana la gradul al patrulea inclusiv detin calitatea de membru in consiliul de administratie, comitetul de directie sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/actionar la o societate de asigurare sau institutie de credit, polita de asigurare sau, dupa caz, garantia bancara va fi subscrisa, respectiv emisa de o alta societate de asigurare si, respectiv, institutie de credit .
(4) Asigurarea sau garantia bancara va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada in care operatorului ii poate fi angajata raspunderea civila.
(5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptati de la obligatia garantarii raspunderii civile profesionale.

Articolul 23
(1) Limita minima a raspunderii profesionale pe perioada asigurata este de 1. 000. 000 euro, fiecare operator avand posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, in functie de activitatea proprie si riscul calculat.
(2) Polita de asigurare sau garantia bancara trebuie incheiata pe o perioada de un an, cu reinnoiri succesive anuale pe toata durata autorizarii operatorului.
(3) Operatorul are obligatia de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel putin 3 zile inainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmand a fi blocat daca nu se va face dovada constituirii unei noi garantii . Operatorul va putea accesa Registrul de indata ce va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garantii, facand dovada corespunzatoare in acest sens.
(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizatia daca in termen de o luna de la data blocarii accesului operatorului in Registru acesta nu face dovada corespunzatoare ca a constituit garantia suplimentara.

Articolul 24
(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, prezentei legi si regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesionala.
(2) In cazul neacoperirii intregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.
(3) Diligenta operatorilor/agentilor vizand exercitarea atributiilor care privesc operarea in Registru, in modul prevazut in prezenta lege si in regulament, se apreciaza in abstracto, in conditiile prevazute la art. 1. 480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 25
Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de inscriere in raport cu formularele de aviz de inscriere predate de solicitantul inscrierii, este de un an si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, insa nu mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inregistrarii avizului de inscriere in Registru .

Articolul 26
(1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plati, la autorizare si reautorizare, o taxa in cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial infiintat de catre operator sau deservit de un agent imputernicit de catre acesta pentru a opera direct in Registru .

Articolul 27
(1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.
(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;
c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
Afişează LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Registrul National de Publicitate Mobiliara    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    OG 89/2000    Legea 297/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.ro